Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 12


Accessibility of higher education for students with special needs (2015-1-SK01-KA203-8959)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:9/2015 - 6/2018
Investor/Programme:European Union / Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
more
Desktop publishing in sign languages (NF-CZ07-MOP-3-230-2015)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2015 - 9/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
Inovace výuky českého znakového jazyka (MUNI/FR/1615/2015)
MU Investigator:PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Podpora účasti studentů z ČR na zahraničních vzdělávacích akcích (Teiresiás/249/2016)
MU Investigator:Mgr. Radek Pavlíček
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:5/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Podpora účasti studentů z ČR na zahraničních vzdělávacích akcích (Leontinka) (Teiresiás/540/2016)
MU Investigator:Mgr. Radek Pavlíček
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Sign languages in higher education (NF-CZ07-ICP-3-229-2015)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:7/2015 - 9/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
more
Studium osob se specifickými nároky (ROZV/01/2016)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Úvod do oborného stylu pro studenty s poruchami učení (MUNI/FR/1604/2015)
MU Investigator:Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (548R1/2014)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2015 - 6/2016
Investor/Programme:CESNET / Development Fund of CESNET
more
Vývoj mobilních aplikací pro přístup k celostátní knihovně přístupných dokumentů pro zrakově postižené na platformách Android a iOS (MU/0350/2015/Teiresiás)
MU Investigator:Ing. Svatoslav Ondra
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:8/2015 - 1/2016
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku (Teiresiás/580/2016)
MU Investigator:Mgr. Radek Pavlíček
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:9/2016 - 6/2017
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more