Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 4


Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období (ROZV/11/2014)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora účasti českých studentů na mezinárodní letní škole pro zrakově postižené (MU/0826/2014/Teiresias)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2014 - 8/2014
Investor/Programme:Other National Nadation/Found / Other foundation
more
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Studium osob se specifickými nároky (ROZV/13/2014)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more