Řešené projekty [2014]

Projektů v roce 2014 je celkem: 4


Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období (ROZV/11/2014)
Řešitel na MU:Ing. Soňa Janíková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Podpora účasti českých studentů na mezinárodní letní škole pro zrakově postižené (MU/0826/2014/Teiresias)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:6/2014 - 8/2014
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Studium osob se specifickými nároky (ROZV/13/2014)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2014 - 12/2014
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více