Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 4


Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období (ROZV/13/2015)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Studium osob se specifickými nároky (ROZV/15/2015)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (548R1/2014)
MU Investigator:PhDr. Petr Peňáz
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:6/2015 - 6/2016
Investor/Programme:CESNET / Development Fund of CESNET
more
Základy medicínské propedeutiky pro speciální pedagogy v českém znakovém jazyce (MUNI/FR/1693/2014)
MU Investigator:Bc. Daniela Tesaříková
MU Faculty/Unit:Support Centre for Students with Special Needs
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more