Publication details

 

Šílení střelci ve školách

Basic information
Original title:Šílení střelci ve školách
Title in English:Mad shooters at schools
Authors:Josef Smolík, Vladimír Vaďura
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Psychology
Type:Article in Periodical
Keywords:school shooting; mad shooters; revenge; computer games; violence; elementary school; high school

Článek se zabývá fenoménem "šílených střelců" ve školských zařízeních. Porovnávány jsou různé typy střelců v souvislosti s jejich věkem, postavením, motivy a způsobem provedení útoku. Autoři se pokoušejí definovat obecné rysy útoku na školské zařízení, stejně jako výjimečné či neobvyklé případy.

The article deals with the phenomenon of "mad shooters" at schools. Various types of shooters are compared, according to their age, status, motivation and the type of attack. The authors try to define general characteristics of the school attack, as well as special or unusual cases.