Publication details

 

Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy

Basic information
Original title:Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy
Title in English:Science and the origins of the uUniverse : on the relationship between cosmogony and natural sciences
Author:Jiří Stodola
Further information
Citation:STODOLA, Jiří. Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 1336-6556.Export BibTeX
@article{976366,
author = {Stodola, Jiří},
article_number = {č. 1},
keywords = {cosmogony; teism; monism; science},
language = {cze},
issn = {1336-6556},
journal = {Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy},
title = {Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy},
url = {http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=386},
volume = {roč. 8},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
WWW:link to a new windowhttp://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=386
Type:Article in Periodical
Keywords:cosmogony; teism; monism; science

V tomto článku se zabýváme souvislostí mezi odpovědí na základní otázku filosofické kosmogonie, nauky o vzniku a původu vesmíru, a vědou a vědeckým bádáním. Na otázku, odkud vesmír pochází a jak vznikl, můžeme dostat dvě rozdílné odpovědi: vesmír byl stvořen, tj. má od sebe odlišnou příčinu – Stvořitele, nebo vesmír nebyl stvořen, neexistuje žádná příčina vesmíru odlišná od něj samotného. V závislosti na tom pak rozlišujeme dva kosmogonické systémy – teismus a monismus.

The article deals with the relationship between a question of the generation and the origin of the universe (a cosmogony question) and science. At first, there are presented two possible answers to this question – theism and monism. There is examined the relationship between cosmogonic questions and modern natural science. There is shown several variants of this relationship and there are presented some arguments for and against them.

Related projects: