Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 27

 

NOVÁKOVÁ, Pavla - SCHÖFROVÁ, Ivona - VARGA, Tomáš.
3rd IDEAS English Students' Conference. 2016. CZE, Brno. 20.5.2016 - 20.5.2016, European Activity.


more

 

KROUPOVÁ, Lenka.
A massa a levedar: a imagem de Angola e Moçambique no Diário de Miguel Torga. Études romanes de Brno. ISSN 2336-4416, 2016, vol. 37, no. 1, pp. 89-101.


more

 

DOINIKOV, DA - KOLLHAMMEROVÁ, Iva - LÖBL, Jiří - NEČAS, Marek - TIMOSHKIN, AY - PINKAS, Jiří.
Alumazene adducts with acetonitrile: Structure and thermal stability. Journal of Organometallic Chemistry, Lausanne, Elsevier Science, Switzerland. ISSN 0022-328X, 2016, vol. 809, no. 1, pp. 38-44.


more

 

JANOŠOVÁ, Lenka - REICHEL, Vlastimil.
An Attitude towards Age Stereotypes among Older Workers - a Case Study. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, pp. 11-18. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

SEDLÁČEK, Ivo - KWON, Soon-Wo - ŠVEC, Pavel - MAŠLAŇOVÁ, Ivana - KÝROVÁ, Kamila - HOLOCHOVÁ, Pavla - ČERNOHLÁVKOVÁ, Jitka - BUSSE, Hans-Jürgen.
Aquitalea pelogenes sp. nov., isolated from mineral peloid. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, United Kingdom, Microbiology Society, Great Britain. ISSN 1466-5026, 2016, vol. 66, no. 2, pp. 962-967.


more

 

RUSŇÁK, Vít - TROUBIL, Pavel - HLADKÁ, Eva - DAXNEROVÁ, Desana - KAJABA, Pavel - MINÁRIK, Matej - ONDRA, Svatoslav - SKLENÁK, Tomáš.
CoUnSiL: A Videoconferencing Environment for Interpretation of Sign Language. In 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training. Vyd. To appear. 2016. ISBN 978-1-5090-0777-6. 2016, Istanbul, Turkey.


more

 

RUSŇÁK, Vít - TROUBIL, Pavel - ONDRA, Svatoslav - SKLENÁK, Tomáš - DAXNEROVÁ, Desana - HLADKÁ, Eva - KAJABA, Pavel - MINÁRIK, Matej - NOVÁK, Peter - DAMM, Christoph - KALA, Jaromír.
CoUnSiL: Collaborative Universe for Remote Interpreting of Sign Language in Higher Education. Springer International Publishing, 2016. ISBN 978-3-319-41267-2, pp. 392-399. 2016, Linz, Austria.


more

 

ŠEVČÍK, Pavel.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 8398-8489). 2016.


more

 

REICHEL, Vlastimil - SCHENKOVÁ, Klára.
Determinants of housing price: data analysis of city Brno. In Hradecké ekonomické dny 2016. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-636-0, pp. 882-888. 3.2.2016, Hradec Králové.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
Economic Growth and Budget Constraints: EU Countries Panel Data Analysis. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita. ISSN 1213-2446, 2016, vol. Volume 16, no. Issue 2/2016, pp. 87-101.


more

 

REICHEL, Vlastimil.
HOUSE PRICES AND BUSINESS CYCLE IN CZECH ECONOMY: A CROSSCORRELATION APPROACH. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. University of Economics : University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 327-331. Vrátna, Slovakia.


more

 

KROUPOVÁ, Lenka.
Kdo napsal deník Miguela Torgy. 2016.


more

 

STODOLA, Jiří.
Legal aspects of digitization of documents and digital libraries for visually impaired users = Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele. 2016.


more

 

STODOLA, Jiří.
Legal aspects of digitization of documents and digital libraries for visually impaired users = Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele. In Libraries V4 in the decoy of digital age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. ISBN 978-80-7051-216-6, pp. 241-252. 2016, Brno.


more

 

TÓTHOVÁ, Lenka.
Moderní a postmoderní román: Pedro Páramo. 2016.


more

 

RAČEK, Tomáš - PAZÚRIKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - GEIDL, Stanislav - KŘENEK, Aleš - FALGINELLA, Francesco Luca - HORSKÝ, Vladimír - HEJRET, Václav - KOČA, Jaroslav.
NEEMP: software for validation, accurate calculation and fast parameterization of EEM charges. Journal of Cheminformatics, London, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1758-2946, 2016, vol. 8, no. 57.


more

 

STODOLA, Jiří - KRATOCHVÍL, Miroslav (Eds.).
Nejmenší z nás 2015 [2]: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava : Bios, 2016. 160 pp. ISBN 978-80-905358-4-8.


more

 

STODOLA, Jiří - KRATOCHVÍL, Miroslav (Eds.).
Nejmenší z nás 2016: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. Vyd. 1. Moravská Ostrava : Bios - společnost pro bioetiku, 2016. 281 pp. ISBN 978-80-905358-5-5.


more

 

PEŇÁZ, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - ONDRA, Svatoslav (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.


more

 

STODOLA, Jiří - KRATOCHVÍL, Miroslav.
Předmluva. In Nejmenší z nás 2016: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. Vyd. 1. Moravská Ostrava : Bios - společnost pro bioetiku, 2016. ISBN 978-80-905358-5-5, pp. 13-15. 13.10.2016, Brno.


more

 

STODOLA, Jiří.
Předmluva. In Nejmenší z nás 2015: sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava : Bios - společnost pro bioetiku, 2016. ISBN 978-80-905358-4-8, pp. 13-14. 15.10.2015, Brno.


more

 

SOKOLOVA, Anastasia.
Správná ruská výslovnost pro studenty středních škol. 2016.


more

 

ZIMČÍK, Petr - REICHEL, Vlastimil.
TAX COLLECTION AND ECONOMIC GROWTH: OECD PANEL STUDY. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. Sofia, Bulgaria : SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, pp. 685-691. 2016, Albena, Bulgaria.


more

 

ZIMČÍK, Petr.
TAX QUOTA VS. WORLD TAX INDEX: PANEL DATA COMPARISON. In Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII. Vrátna, Slovakia : University of Economics: University of Economics, Bratislava, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, pp. 411-415. 25.5.2016, Vrátna, Slovakia.


more

 

TÓTHOVÁ, Lenka.
The cultural competence challenge: Enhancing deaf and hard-of- hearing English learners’ general knowledge. 2016.


more

 

REICHEL, Vlastimil - HLOUŠEK, Miroslav.
The housing market and credit channel of monetary policy. In Proceedings of 34th International Conference Mathematical Methods in Economics. Liberec : Technical University of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, pp. 729-734. 2016, Liberec.


more

 

TÓTHOVÁ, Lenka.
Viagens nas zonas noturnas da vida: o Diário de Miguel Torga. 2016.


more