Preparatory course for the entrance examinations (Czech only)

Středisko Teiresiás MU nabízí každoročně možnost účastnit se přípravného kurzu k přijímacím zkouškám, který zájemce seznamuje především s Testem studijních předpokladů. Kurz je členěn tematicky, odráží skladbu vlastního testu a nabízí možnost nácviku strategií pro řešení modelových úloh různých typů. Pro studenty s postižením je to také příležitost natrénovat si technické postupy a pracovní metody, které netriviálně sestavený test předpokládá a které uchazeč ze své předchozí studijní dráhy nemusí znát (práce se speciálním programovým vybavením – odečítače obrazovky a aplikace pro zápis symbolických textů pro zrakově postižené, webové testovací rozhraní s videodokumenty pro sluchově postižené apod.).

Kurzy se pravidelně pořádají vždy v jarním semestru před konáním TSP - přesný termín je vždy s předstihem uveden odkaz do nového oknazde. V případě zájmu vyplňte, prosím, přihlášku na adrese odkaz do nového oknahttp://www.teiresias.muni.cz/prihlaska.