24. - 28. listopadu 2014
Vyhlášení voleb do Akademického senátu MU 2014-2017

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akademické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění...

více

27. listopadu 2014
Internet mění společnost, mezinárodní konference Cyberspace ukáže jak

Podařilo se internetu užitečně propojit celý svět nebo naopak zahltil lidi konstantním tokem informací, které už ani nejsou schopní vnímat? To je jedno z hlavních témat multioborové...

více

2. prosince 2014
Závěrečný koncert oslav 95. výročí Masarykovy univerzity

Srdečně zveme na adventní koncert Masarykovy univerzity, který je zároveň závěrečným koncertem roku oslav 95. výročí založení naší univerzity.

Slavnostní závěrečný koncert se uskuteční

více