Analytické myšlení (Czech only)

Racionale

Analytické myšlení je obecná schopnost myšlenkově rozkládat struktury na jejich konstitutivní prvky a s těmito prvky dále operovat. Zahrnuje schopnost vyvozovat logické a faktické spojitosti a vnášet strukturu do zdánlivě chaotických informací výlučně na základě faktů, schopnost rychlého myšlení a tvorby závěrů na základě těchto faktů a schopnost zvládání nových myšlenek.

Kromě přirozené schopnosti obecného logického uvažování a bezpodmínečně nutně zažitého významu slov “ekvivalentní”, “opačný” (negace), “nejvýše”, “alespoň”, “právě” apod., nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.