Analytické myšleníÚsudky 16 (Czech only)
Úsudky 16

Určete tu větu (z níže uvedených možností), která z daných vět nevyplývá (není logicky korektní ji odvodit):

 Jestliže Dana není prodavačka nebo Eva není číšnice, tak Františka není skladnice.
 Františka je skladnice.

Jestliže Eva není číšnice, tak Dana je prodavačka.
CorrectHideodpověď a)


Eva není číšnice nebo Dana je prodavačka.
CorrectHideodpověď b)


Eva je číšnice nebo Dana není prodavačka.
CorrectHideodpověď c)


Jestliže Dana je prodavačka, tak Eva není číšnice.
CorrectHideodpověď d)


Jestliže Dana není prodavačka, tak Eva je číšnice.
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení