Mgr. Břetislav Regner

Personal photo

 

 
2008

book coverREGNER, Břetislav - KOMENDA, Martin.
Využití informačních technologií pro testování a zkoušení. In MEFANET REPORT 01, Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4539-2, pp. 173-174. 2007, Brno.


more

 
2006

DUŠEK, Ladislav - SCHWARZ, Daniel - RÁČEK, Jaroslav - BRABEC, Petr - MUŽÍK, Jan - REGNER, Břetislav - ŽALOUDÍK, Jan.
Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : University of Ostrava, 2006. ISBN 80-7368-199-4, pp. 15-21. 5.9.2006, Rožnov pod Radhoštěm.


more

 
2002

KLIMEŠ, Daniel - DUŠEK, Ladislav - MARŠÁLEK, Blahoslav - PAVLIŠ, Petr - REGNER, Břetislav.
Contribution of biostatistics to the standardized evaluation fo model dose-response curves in experimental ecotoxicology-software adris, version 1.00. In SECOTOX 2002, Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology,Book and Abstracts. Brno : MU, 2002. ISBN 80-210-2971-4, p. 173-173. 2002, Brno 14.-16.10.2002.


more

 

DUŠEK, L. - ŠTĚRBA, J. - REGNER, B. - MIHÁL, V. - MALIŠ, J. - ŠMELHAUS, V. - HAJDÚCH, M. - ECKSCHLAGER, T. - BLAŽEK, B. - KOPTÍKOVÁ, J. - KEPÁK, T. - STARÝ, T. - KOUTECKÝ, J..
Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno : Masarykova Univerzita, 2002. ISBN 80-238-8452-2, pp. 82-87. 2002, Brno 29.5. - 31.5. 2002.


more

 
2001

ŽALOUDÍK, Jan - JANÍČEK, Pavel - DUŠEK, Daniel - VAGUNDA, Václav - HUŠEK, Karel - DOMANSKÁ, Olga - REGNER, Břetislav.
Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání. In X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí- Abstrakta. Vyd. 2001. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2383-X, p. 53-53. 21.23.6.2001.


more

 

DUŠEK, L. - PAVLIŠ, Petr - SVOBODNÍK, Adam - KOPTÍKOVÁ, Jana - REGNER, Břetislav - AUGUSTIN, J. - GERYK, E. - ŽALOUDÍK, J..
Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie. Vyd. V. Praha : Nakladatelství Galén, 2001. pp. 78-81.


more

 

DUŠEK, L. - SVOBODNÍK, A. - PAVLIŠ, P. - REGNER, B. - KOPTÍKOVÁ, J. - AUGUSTIN, J. - GERYK, E. - ŽALOUDÍK, J..
Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy. ISSN 0044-1996, 2001, vol. 2001, no. 12, pp. 39-41.


more

 
2000

DUŠEK, Ladislav - PAVLIŠ, Petr - SVOBODNÍK, Adam - KOPTÍKOVÁ, Jana - REGNER, Břetislav - ABRAHÁMOVÁ, J. - KUBALA, E..
Informační zajištění pilotního programu screeningu karcinomu prsu v ČR. In Vybrané otázky onkologie. Vyd. IV. Praha : Nakladatelství Galén, 2000. pp. 68-71.


more

 

REGNER, Břetislav - DUŠEK, Ladislav - HAJDÚCH, M..
Software chemorezist (verze 1.0) - komplexní nástroj pro analýzu dat a management testů chemorezistence nádorů. Klinická onkologie, Brno, . ISSN 0862-495X, 2000, vol. 13, no. zvl. č. 2, pp. 30-32.


more

 

DUŠEK, Ladislav - SVOBODNÍK, Adam - REGNER, Břetislav - ABRAHÁMOVÁ, J. - KUBALA, E..
Vícerozměrná statistická analýza potenciálních prediktorů maligních a benigních nálezů při screeningu karcinomu prsu - pilotní analýza 3800 digitálních záznamů. In Vybrané otázky onkologie. Vyd. IV. Praha : Nakladatelství Galén, 2000. pp. 72-74.


more