Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 7

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovakia. ISSN 1335-793X, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 36-40.


more

 

KUČERA, Adam.
BMS na Masarykově univerzitě. TZB-info, Praha, Topinfo. ISSN 1801-4399, 2014, vol. 16, no. 16, pp. 1-4.


more

 

HERMAN, Lukáš - RUSSNÁK, Jan - STACHOŇ, Zdeněk - MIKSTEIN, David.
Cartographic Symbols for 3D Visualization in Facility Management Domain. In Proceedings of the 11th International Symposium on Location-Based Services. Vienna : Vienna University of Technology, 2014. ISBN 978-1-907075-07-0, pp. 164-167. 26.11.2014, Vienna.


more

 

KRIKSCIUNIENE, Dalia - PITNER, Tomáš - KUČERA, Adam - SAKALAUSKAS, Virgilijus.
Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications, Kolhapur, India, Technomathematics Research Foundation, India. ISSN 0972-9038, 2014, vol. Volume 11, no. Issue 1, pp. 1-17.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, Great Britain. ISSN 0264-0473, 2014, vol. 32, no. 3, pp. 322-340.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Jak citovat. Vyd. 1. Brno : Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 pp.


more

 

KUČERA, Adam.
Zajištění spolehlivosti BMS. TZB-info, Praha, Topinfo. ISSN 1801-4399, 2014, vol. 16, no. 27, pp. 1-4.


more