Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 2

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovensko. ISSN 1335-793X, 2014, vol. 18, no. 2, s. 36-40.


více

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, Spojené království. ISSN 0264-0473, 2014, vol. 32, no. 3, s. 322-340.


více