Press release details

 

05 June 2009
Masaryk university got grant from European union for improving the interpreting and communication services

Centrum českého znakového jazyka a tlumočnictví vznikne na Masarykově univerzitě díky projektu Inovace tlumočnictví a komunikačních služeb (ComIn), který úspěšně prošel výběrovým řízením a dostane dotaci z operačního programu Evropské unie, Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dotace ve výši osmatřiceti milionů korun bude sloužit ke zvětšení komfortu studia pro osoby se sluchovým postižením a omezenou komunikační schopností. Peníze pomohou zvýšit standardy studia nejen na Masarykově univerzitě, ale rovněž na partnerských vysokých školách.

Díky dotaci bude rovněž možné zřídit odborné poradenství a specifickou praktickou výuku studentů s těžkým sluchovým, dyslektickým a dysgrafickým postižením, a také vytvořit knihovnu videomateriálů, on line výkladový slovník znakového jazyka či technologické centrum.

Peníze budou využity i na vybudování diagnostického centra specifických poruch učení včetně psychologického, logopedického a technologického servisu pro studenty s omezenou komunikační schopností.

Projekt ComIn, financovaný Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byl zahájen prvního června a bude ukončen v květnu roku 2012. Řešitelem je Středisko pro pomoc studentů se specifickými nároky, Teiresiás, při Masarykově univerzitě. Podrobnější informace jsou k dispozici na link to a new windowhttp://www.teiresias.muni.cz/comin/.