Kdo jsme?

Budova bývalé jezuitské koleje, ve které má Masarykova univerzita celouniverzitní vzdělávací centrum, stojí naproti zámku na náměstí Zachariáše z Hradce. Centrum poskytuje studijní a vzdělávací příležitosti fakult Masarykovy univerzity v kraji Vysočina, nabízí studijní a vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání a reaguje na vzdělávací potřeby regionu - konají se zde semináře, konference a letní vzdělávací kurzy. Vzdělávací centrum se odlišuje svým umístěním - mimo jižní Moravu. Prostředí je velmi atraktivní: historické jádro Telče lemují malebné patrové domy s renesančními štíty a podloubím. Město je od roku 1992 zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Vzdělávací aktivity začala univerzita v Telči vyvíjet již v roce 2002, kdy byla v čerstvě rekonstruované posluchárně budovy SOŠ zahájena výuka pro čtyřicítku posluchačů kombinovaného studia oboru dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví. Od akademického roku 2004/2005 se přidala Ekonomicko-správní fakulta a otevřela v Telči obory bakalářského kombinovaného studia se zaměřením na ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, cestovní ruch, bankovnictví a management. Současně s těmito obory probíhají v Telči i programy celoživotního vzdělávání. V letech 2009 až 2011 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 2011 centrum zahájilo činnost v nově zrekonstruovaných prostorách.

Díky rekonstrukci vznikl v Telči moderní integrovaný areál, který vytváří kvalitní zázemí pro poskytování vysokoškolských studijních a vzdělávacích programů Masarykovy univerzity. Projekt rekonstrukce objektu probíhal za podpory Finančního mechanismu zemí Evropského hospodářského prostoru a Norska. V době své realizace znamenal největší investici těchto fondů v České republice. Výsledkem projektu je více než 5000 m2 zrekonstruovaných a nově vybudovaných ploch, které tvoří učebny, posluchárny a pracovny pedagogů. Součástí objektu jsou také ubytovací kapacity, knihovna a poradensko-informační centrum. Výukové prostory jsou vybaveny moderní audiovizuální a počítačovou technikou. V přízemí budovy je otevřena nová kavárna a zajištěný stravovací provoz.

Kromě pravidelné výuky Masarykovy univerzity se v centru konají další akce - semináře, konference, školení nebo výjezdní zasedání. Zdaleka ne všechny však spadají pod Masarykovu univerzitu. Masarykova univerzita pořádá jen některé z nich, neboť ve volných termínech jsou prostory nabízeny ke komerčnímu využití. Nabídka služeb pro návštěvníky centra a organizátory akcí je stručně shrnuta v propagačním prospektu a informačním letáku.

Univerzitní centrum Telč v číslech

  • Zaměstnáváme 9 zaměstnanců a 7 externí pracovníky.