Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:138
Odborní a techničtí pracovníci:31
Ostatní zaměstnanci:107
Celkový počet externích pracovníků:4229

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.8.2014