Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:95
Odborní a techničtí pracovníci:31
Ostatní zaměstnanci:64
Celkový počet externích pracovníků:75

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.10.2016