Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:137
Odborní a techničtí pracovníci:31
Ostatní zaměstnanci:106
Celkový počet externích pracovníků:4330

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 20.4.2014