Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:106
Odborní a techničtí pracovníci:31
Ostatní zaměstnanci:75
Celkový počet externích pracovníků:73

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 22.11.2014