MU courses (Czech only)

Prostory Univerzitního centra Telč jsou k dispozici fakultám i pracovištím Masarykovy univerzity pro pořádání jednorázových i pravidelných kurzů. V minulosti zde například probíhala výuka kombinovaných studijních programů Ekonomicko-správní fakulty a Filozofické fakulty. Již několik let je v centru organizována část výuky v rámci celoživotního vzdělávání, konkrétně archeologické kurzy a letní výtvarné plenéry, od roku 2006 probíhá výuka Univerzity třetího věku. Nově je připravován studijní obor "Management a správa kulturního dědictví", jehož výuka pod záštitou Filozofické fakulty by měla být zahájena v jarním semestru 2012.

Fotogalerie