MU courses (Czech only)

Prostory Univerzitního centra Telč jsou k dispozici fakultám i pracovištím Masarykovy univerzity pro pořádání jednorázových i pravidelných kurzů. V minulosti zde například probíhala výuka kombinovaných studijních programů Ekonomicko-správní fakulty a Filozofické fakulty. Již několik let je v centru organizována část výuky v rámci celoživotního vzdělávání, konkrétně archeologické kurzy a letní výtvarné plenéry, od roku 2006 probíhá výuka Univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku (U3V)

Pro akademický rok 2015/2016 je připravován nový kurz Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
Kurz je připravován ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Cílem šestisemestrálního přednáškového cyklu je seznámit posluchače s různorodostí památkového fondu ČR, s typologickými specifiky jednotlivých krajů, s nejvýznamnějšími šlechtickými rody, vlastnícími svá panství na našem území, s významnými osobnostmi našich dějin a zajímavými událostmi vážícími se k památkovému fondu, ale i s komplikovaným procesem obnovy našich nejcennějších památek či památkových areálů.
V autentizovaný odkaz do nového oknaletáku naleznete bližší informace včetně programu přednášek pro 1. ročník, v případě Vašeho zájmu o uvedený kurz je k dispozici i autentizovaný odkaz do nového oknapřihláška.

Fotogalerie