MU courses (Czech only)

Prostory Univerzitního centra Telč jsou k dispozici fakultám i pracovištím Masarykovy univerzity pro pořádání jednorázových i pravidelných kurzů. V minulosti zde například probíhala výuka kombinovaných studijních programů Ekonomicko-správní fakulty a Filozofické fakulty. Již několik let je v centru organizována část výuky v rámci celoživotního vzdělávání, konkrétně archeologické kurzy a letní výtvarné plenéry, od roku 2006 probíhá výuka Univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku (U3V) v Telči

Kontaktní osoba

Ivana Štanclová, mob. tel.: 731 404 899

Úřední hodiny U3V

  • středa 9:00 - 11:00
  • pátek 13:00 - 14:00
Schůzka mimo úřední hodiny vždy po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Pro akademický rok 2015/2016 je připraven nový kurz Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II.
Kurz je připraven ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči. Cílem šestisemestrálního přednáškového cyklu je seznámit posluchače s různorodostí památkového fondu ČR, s typologickými specifiky jednotlivých krajů, s nejvýznamnějšími šlechtickými rody, vlastnícími svá panství na našem území, s významnými osobnostmi našich dějin a zajímavými událostmi vážícími se k památkovému fondu, ale i s komplikovaným procesem obnovy našich nejcennějších památek či památkových areálů.
V autentizovaný odkaz do nového oknaletáku naleznete bližší informace včetně programu přednášek pro 1. ročník. Pro Vaši informaci nabízímeautentizovaný odkaz do nového oknaprogram přednášek pro 2. ročník (akademický rok 2016/2017). V případě Vašeho zájmu je k dispozici i autentizovaný odkaz do nového oknapřihláška pro 2. ročník.

Fotogalerie