Price list of classrooms (Czech only)

Pro Masarykovu univerzitu Brno
(vnitropodniková objednávka)

přednáškový sál P1 - 2 000,- Kč/den
přednáškový sál P2 - 1 000,- Kč/den
počítačové učebny VT1, VT2, VT3 - 1 000,- Kč/den
ostatní učebny - 700,- Kč/den

Pro veřejnost

přednáškový sál P1 - 4 000,- Kč/den
přednáškový sál P2 - 3 000,- Kč/den
počítačové učebny VT1, VT2, VT3 - 3 000,- Kč/den
ostatní učebny - 1 500,- Kč/den

Ceny služeb pro veřejnost jsou uváděny včetně DPH v zákonné výši.

Ceny jsou platné od 1. dubna 2014.