24. - 28. listopadu 2014
Vyhlášení voleb do Akademického senátu MU 2014-2017

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akademické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění...

více

26. listopadu 2014
Slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora filologie prof. Peteru Demetzovi

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity,
děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty MU

si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora filologie...

více

2. prosince 2014
Závěrečný koncert oslav 95. výročí Masarykovy univerzity

Srdečně zveme na adventní koncert Masarykovy univerzity, který je zároveň závěrečným koncertem roku oslav 95. výročí založení naší univerzity.

Slavnostní závěrečný koncert se uskuteční

více