Váš (sou)hlas se počítá!

Jako naši absolventi s námi máte společnou minulost. naším přáním je mít s vámi společnou také budoucnost. Abychom spolu mohli zůstat ve spojení, potřebujeme od vás souhlas k použití vašich osobních údajů, které evidujeme v Informačním systému Masarykovy univerzity. 

Proč vás prosíme o udělení souhlasu?

O souhlas žádáme kvůli nové legislativě Evropské unie o ochraně osobních údajů, kterou s mění podmínky uchovávání a zpracování osobních údajů. Pokud souhlas platný po dobu 10 let od udělení neposkytnete, budeme muset celou řadu vašich údajů po uplynutí 6 měsíců od ukončení posledního vztahu k univerzitě a současně po datu 25. května 2018 smazat. 

Jaké osobní údaje o vás musíme nadále evidovat?

Zákon o vysokých školách ukládá Masarykově univerzitě povinnost vést tzv. matriku studentů s informacemi o studiu, které na škole proběhlo, a povinnost zveřejňovat závěrečné práce. Vaše studium tak zůstane v IS zaevidováno doživotně, a proto nemůžeme vyhovět případné žádosti o úplný výmaz osoby. 

Přístup do Informačního systému a ke svým osobním údajům máte doživotní. Vaše UČO a primární heslo zůstává funkční. Souhlas či aktuální kontakt můžete v IS zanechat kdykoli. Neznáte-li své přihlašovací údaje, přístup si obnovíte registrací do sítě absolventů Masarykovy univerzity. 

Co zahrnuje udělení souhlasu?

Pouze s udělením souhlasu můžete nadále využívat tyto služby Informačního systému:

  • používat poštovní schránku s adresou xxxx@mail.muni.cz
  • evidovat a používat adresu přesměrování xxxx@email.cz
  • být viděn(a) studenty, zaměstnanci a dalšími absolventy v prostředí ISu
  • zachování sekundárního hesla pro přístup k e-mailu
  • zachování primární fotografie z dob studia
  • přijímat aktuální zprávy z Masarykovy univerzity e-mailem
  • přijímat komerční i nekomerční nabídky z Masarykovy univerzity

Zůstaňte s námi i po absolutoriu. 

Vaše Masarykova univerzita 

CHCI UDĚLIT SOUHLAS

CHCI VIDĚT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE