Absolventi

Často kladené dotazy

Potřebujete s něčím poradit? Odpověď možná najdete na této stránce. 


Studijní záležitosti

Mohu si požádat o vystavení nového diplomu?

V případě ztráty originálu vysokoškolského diplomu vám rádi vystavíme druhopis diplomu. Pokud je vaše studium mladší deseti let, obracejte se prosím na studijní oddělení vaší fakulty, pokud bylo ukončeno před deseti lety a dříve, váš požadavek zpracuje Archiv Masarykovy univerzity

Mohu si požádat o ověření diplomu pro zaměstnavatele?

Pravost diplomu si může zaměstnavatel či personalista bezpečně ověřit online prostřednictvím služby PravyDiplom.cz pomocí čísla diplomu. Službu PravyDiplom.cz vyvíjí a provozuje tým Informačního systému Masarykovy univerzity. 

Mohu získat výpis ze studijních plánů?

Výpis z vašich studijních plánů vám rádi poskytneme. Pokud je vaše studium mladší deseti let, obracejte se prosím na studijní oddělení vaší fakulty, pokud bylo ukončeno před deseti lety a dříve, váš požadavek zpracuje Archiv Masarykovy univerzity.

Mohu získat potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu vám rádi poskytneme. Pokud je vaše studium mladší deseti let, obracejte se prosím na studijní oddělení vaší fakulty, pokud bylo ukončeno před deseti lety a dříve, váš požadavek zpracuje Archiv Masarykovy univerzity.


Karta absolventa

Musím si platnost karty prodlužovat?

Platnost karty je neomezená - pro čerpání univerzitních výhod není třeba platnost karty prodlužovat.

Expiraci podléhá pouze platnost benefitního programu Alive (platnost najdete na zadní straně karty), který je pro první dva roky součástí karty. Po uplynutí této doby je v případě zájmu o jeho prodloužení nutné zakoupit si tzv. revalidační známku na této adrese

Pokud si revalidační známku nezakoupíte, na platnost Karty absolventa a univerzitních výhod to nebude mít žádný vliv. 

Mohu požádat o opětovné vystavení karty?

V případě, že jste svou kartu ztratili nebo se vám po vystavení karty změnily vaše osobní údaje, můžete požádat o vystavení nové karty. Kartu si však nelze zakoupit standardní cestou skrze Obchodní centrum. Napište nám prosíme svůj požadavek na adresu absolventi@muni.cz a my vám zašleme speciální odkaz k vytvoření objednávky nové karty. Vyhotovení nové karty je zpoplatněno částkou 100 Kč. 

Mohu díky kartě využívat vzdálený přístup k EIZ?

Díky kartě máte jedinečnou možnost využívat univerzitní elektronické informační zdroje (EIZ). Zatímco student se k EIZ dostane i prostřednictvím vzdáleného přístupu z osobního počítače, absolvent má přístup k EIZ pouze ze stolních počítačů univerzitních knihoven. Vzdálený přístup není vzhledem k licenčním podmínkám možný. 

Mohu dál využívat kartu se starým vizuálem?

V souladu se změnou jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity se v polovině roku 2018 změnil i vizuál Karty absolventa. Starší vizuál karty s původním logem univerzity je nadále platný. 


Ukončení studia 

Co vše se pro mě ukončením studia mění?

Po složení státnic a zapsání známek do Informačního systému ztrácí platnost vaše ISIC karta a s ní spojené výhody v rámci univerzity – kupování obědů v menze či tiskové služby prostřednictvím systému SUPO a otevírání dveří včetně přístupu do celouniverzitní počítačové studovny (CPS). Všechny další výhody ISIC, například slevy v kavárnách či knihkupectvích, můžete čerpat ještě po dobu platnosti revalidační přelepky.

Mezi další změny, které se projeví ihned v okamžiku úspěšného i neúspěšného ukončení studia, patří deaktivace čtenářského účtu v univerzitních knihovnách a zamezení přístupu na univerzitní síť WiFi včetně vzdáleného přístupu do univerzitních EIZ, obojí z důvodu navázaní na aktivní UČO, jež mají pouze studenti a zaměstnanci MUNI.

Přestože dojde k zastavení vašeho přístupu do univerzitních knihoven, knihovny můžete jako absolvent navštěvovat dále. Je ovšem nutné si zařídit čtenářský průkaz (namísto ISIC). Tento je pro čtenáře z řad absolventů možné získat zdarma bez ročních poplatků, a to prostřednictvím Karty absolventa.

Přístup do Informačního systému a ke svým osobním údajům máte doživotní. Vaše UČO a primární heslo zůstává funkční. Chcete-li však po absolutoriu nadále využívat služby Informačního systému, je potřeba k tomu udělit souhlas. Mezi tyto služby patří možnost používat univerzitní poštovní schránku, možnost přeposílat poštu na adresu přesměrování, možnost zachování sekundárního hesla a fotografie, možnost být nalezen autentizovanými uživateli IS a příjem informací z dění na Masarykově univerzitě. Pokud nám neudělíte souhlas k poskytování těchto služeb, stanete se v IS neviditelným/neviditelnou tam, kde nejsme povinni informace o vás zveřejňovat. Po uplynutí 6 měsíců od posledního ukončení aktivního vztahu k Masarykově univerzitě budou obsah poštovní schránky, adresa přesměrování, fotografie a sekundární heslo automaticky vymazány. Kdykoli poté se však můžete do IS přihlásit a nastavení změnit.

Jak se mohu přihlásit k promocím?

O zařazení do určitého termínu promocí budete informováni e-mailem ze studijního oddělení vaší fakulty. V Obchodním centru MU je poté třeba uhradit poplatek za promoci. Promoce není povinná, pokud se jí nechcete zúčastnit, převezmete si svůj diplom na studijním oddělení.

Kdy musím začít platit zdravotní pojištění?

Během doby studia za studenty platí zdravotní pojištění stát. To se ale mění složením státnic, i když ne hned. Jeden celý měsíc následující po ukončení studia je takzvaným obdobím hájení, kdy zdravotní pojištění nadále platí stát. Ale pozor, tento měsíc se nepočítá ode dne promocí. Dnem ukončením studia se myslí den složení státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části. Nejste-li už v této době zaměstnaní nebo nepodnikáte, tato povinnost přechází na vás.

Máte za sebou bakalářské státnice a budete pokračovat v magisterském studiu? Pak můžete zůstat v klidu. Pokud do tří měsíců následujících po ukončení jednoho studia začne studium další, zdravotní pojištění také nemusíte platit. Ale jen do 26 let.

Kdy musím jít na úřad práce?

Na úřad práce se nemusíte přihlásit jeden celý kalendářní měsíc po skončení studia. Typicky celý červenec po červnových státnicích. Pokud se vám podaří do té doby najít si práci a podepsat smlouvu, zaměstnavatel vás sám přihlásí do zdravotní pojišťovny i na správu sociálního zabezpečení. Pokud jste se rozhodli jít vlastní cestou a začít podnikat, po založení živnosti si obě pojištění platíte sami.


Ochrana osobních údajů 

Jaké osobní údaje univerzita uchovává?

Zákon o vysokých školách ukládá Masarykově univerzitě povinnost vést tzv. matriku studentů s informacemi o studiu, které na škole proběhlo. Pokud jste byl/a zapsán/a do studijního programu, musí být vaše studium v matrice, kterou provozuje Informační systém, zaevidováno doživotně. Podobně nám zákon ukládá povinnost zveřejňovat závěrečné práce obhájené po 1. 9. 2006 včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby (viz Zákon o vysokých školách, § 47b).

Po ukončení vašeho studia (nebo zaměstnání) můžeme tedy uchovávat a používat jen ty vaše osobní údaje, jejichž další zpracování nám ukládají zákonné povinnosti a které jsou nezbytné pro splnění oprávněných zájmů Masarykovy univerzity (např. prokázat oprávněnost udělení diplomu) nebo jsme od vás obdrželi souhlas s jejich dalším uchováváním a používáním.

Mám přístup ke svým osobním údajům?

Přístup do Informačního systému, kde jsou vaše osobní údaje evidovány, mají jeho uživatelé doživotní. Masarykova univerzita tím mj. plní povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o informování subjektů osobních údajů o zpracování jejich osobních údajů a umožňuje realizovat právo subjektu na přístup k jeho osobním údajům a právo na přenositelnost. Proto jsou vaše UČO (univerzitní číslo osoby) a primární heslo nadále funkční. Kdykoli se můžete do IS přihlásit, nahlédnout do svých osobních údajů, nastavit si míru jejich zveřejnění a (ne)udělit souhlas s jejich zpracováním.

Zkontrolujte si či editujte osobní údaje, které o vás evidujeme, a nastavte si využívání dalších služeb.

Mohu žádat úplný výmaz svých osobních údajů?

Zákon o vysokých školách ukládá Masarykově univerzitě povinnost vést tzv. matriku studentů s informacemi o studiu, které na škole proběhlo. Pokud jste byl/a zapsán/a do studijního programu, musí být vaše studium v matrice, kterou provozuje Informační systém, zaevidováno doživotně, a proto nelze vyhovět případné žádosti o úplný výmaz osoby z Informačního systému.

Mohu získat kontaktní údaje na jiné absolventy?

Masarykova univerzita není oprávněná poskytovat jakékoli osobní údaje svých absolventů třetím osobám s výjimkou osobních údajů, jejichž zveřejnění jí ukládá zákon, tj. informace o proběhlém studiu a závěrečné práce. Pro vzájemný kontakt absolventů, studentů a zaměstnanců slouží univerzitní komunitní síť, která je součástí Informačního systému. V ní je možné konkrétní osoby, jsou-li v ní přihlášené, dohledat a kontaktovat je.

Nenašli jste zde odpověď na svůj dotaz? Ozvěte se nám. 

absolventi@muni.cz


Zanechte nám kontakt

 

Sledujte nás

   

Najděte nás na mapě

 


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info