Osobnosti Masarykovy univerzity

Vladislav Kruta

1908–1979

významný evropský fyziolog, kardiolog a historik lékařství

Vědec - fyziolog, historik lékařství, organizátor vědeckého života a světoobčan Vladislav Kruta je jednou z nejvýznamnějších poválečných osobností Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 

Během druhé světové války působil jako lékař u československých leteckých jednotek ve Velké Británii.

Po válce se stal profesorem fyziologie na Masarykově univerzitě. 

V 50. letech, kdy se vedení školy snažilo odstranit jméno T. G. Masaryka z názvu univerzity a nahradit jej jménem Klementa Gottwalda, prosadil označení Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 

Na lékařské fakultě vedl v roce 1968 rehabilitace studentů a pedagogů, kteří byli od roku 1948 perzekvováni totalitním režimem. 

Patřil k prvním signatářům manifestu 2000 slov.

Byl členem řady mezinárodních lékařských organizací, přednášel po celém světě, publikoval přes stovku studií z fyziologie a kardiologie a podobný počet děl z historie lékařství. 

V roce 1970 s ním univerzita z politických důvodů rozvázala pracovní poměr a Vladislav Kruta do své smrti v roce 1979 nesměl vědecky působit, publikovat, ani vstoupit na půdu lékařské fakulty.

Krutova odkazu se ujala Knihovna univerzitního kampusu, jejíž součástí je Knihovna Vladislava Kruty zahrnující 1 375 knižních a časopiseckých publikací, které prof. Kruta na sklonku svého života daroval Masarykově univerzitě.

Bez popisku

Autor ilustrace: Ondřej Dvořák, student pedagogické fakulty

Seznamte se také s dalšími osobnostmi


Zanechte nám kontakt

 

Sledujte nás

   

Najděte nás na mapě

 


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info