Setkání Platformy spolků na MUNI

16. ledna 2020 proběhlo další setkání Platformy spolků MUNI.

18. 1. 2020 Jolana Navrátilová

Asi třicítka zástupkyň a zástupců studentských a absolventských univerzitních spolků diskutovala o vytvoření společného studentského domu (ve hře je stále varianta celobrněnská i realističtější MUNI verze - zřejmě na Komenského náměstí 2), společných komunikačních kanálů a webových stránek spolků a celkové koordinace spolkové činnosti na Masarykově univerzitě. Za SAPMU se setkání zúčastnila předsedkyně výboru JUDr. Danuše Spáčilová. Pro všechny univerzitní spolky i veřejnost jsme přislíbili organizaci pravidelných listopadových setkání s rektorem.

Více článků

Přehled všech článků