Granty TGM na podporu rozvoje občanské společnosti a Rychlogranty


 • Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice. Vítány jsou projekty reagující na aktuální společenskou situaci a podporující mezinárodní spolupráci. Granty TGM se vypisují jedenkrát ročně a na jejich přípravu a realizaci mají studenti cca 17 měsíců.
 • Granty TGM umožňují realizovat debaty, přednášky, setkání, výstavy, projekce,
  festivaly, soutěže, koncerty, happeningy, konference, workshopy, stáže,
  publikace či výzkumné projekty.
 • Granty TGM se udělují ve výši 4.000–20.000 Kč na projekt. Finanční prostředky
  pocházejí ze členských příspěvků členů SAPMU a darů absolventů a přátel
  Masarykovy univerzity.
 • Pro menší projekty jsou k dispozici tzv. "Rychlogranty" s rozpočtem do 4.000 Kč
 • Cílem Rychlograntů je okamžitá odborná, finanční a materiální podpora studentských aktivit, společensky prospěšných nápadů a drobných projektů, které nelze podpořit formou Grantu TGM. O Rychlogranty je možné žádat celý rok během semestrů a na jejich realizaci mají studenti 3 měsíce.
 • SAPMU počítá v rozpočtu s celkovou částkou na oba typy grantů 50 000,- Kč. To odpovídá cca 2-3 větším grantům TGM a několika Rychlograntům. O konkrétním čerpání nebo navýšení budeme průběžně na této stránce informovat

Granty TGM 2023 na období
1. 6. 2023 – 30. 11. 2024 - uzávěrka prodloužena do 12. 5. 2023

Pravidla Grantů TGM 2023
Žádost o Granty TGM (docx)

Rychlogranty SAPMU 2023

Pravidla Rychlograntů 2023
Žádost o Rychlogranty (docx)

Granty TGM 2023 na období
1. 6. 2023 – 30. 11. 2024

Letošní ročník Grantů TGM díky navýšené podpoře letos mezi projekty rozdělil celkem 74 000 Kč. Mezi vítězné projekty patří: DataLab Summer School - Letní workshop se zaměřením na algoritmizaci a strojové učení (Lukáš Galeta a kolegové z ESF MU), Gamifikace ve výuce mediální výchovy - workshopy cílené na studující pedagogické fakulty (spolek Fakescape), Použití omezovacích prostředků na pacientech - zpracování dostupných dat o problematice a příprava informačních materiálů z právního hlediska (Viktor Typlt z PrF MU) a Sport dětem - sportovní odpoledne s důrazem na zdravý životní styl pro vybrané skupiny dětí (Milka Latinovič a IFMSA). 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info