Chemoinformatika a bioinformatika

Popis oboru

Chemické vědní obory se v současné době úzce prolínají s biologickými, s čímž souvisí potřeba efektivní výměny informací. S rozvojem poznatků a technických možností vzrůstají nároky na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni porozumět organizaci chemických a biologických dat a skloubit a fundovaně tato data zpracovávat. Takový odborník by navíc vyplnil informační vakuum vznikající při komunikaci mezi přírodovědci (chemiky, biology,...) a informatiky-programátory a dokázal by zprostředkovat oběma stranám společný pohled na problematiku informací.

Bakalářský obecný studijní program Biochemie, pod který tento studijní obor spadá, připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie, jako je biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie a fyzikální chemie, a biologie.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat základy chemických disciplín (obecná chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie), molekulární biologie a genetiky a dalších přírodovědných disciplín (matematika, fyzika);
  • orientovat se v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, zpracování dat);
  • mít přehled v základních informatických disciplínách (operační systémy, počítačové sítě, programování).

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

V případě, že student po absolvování bakalářského studia odejde do praxe, může najít uplatnění v oboru programování, vývoje databází, zpracování chemických a biologických informací, či v oblasti vývoje a údržby webových aplikací.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemoinformatika a bioinformatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info