Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Popis oboru

Studijní program Specializace v pedagogice je kombinace dvou studijních oborů: oboru Pedagogické asistentství XY pro základní školy a oboru Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy. Bakalářská část přípravy je oborově předmětová (bez oborových didaktik), je ryze neučitelská. Bakalářské studium dá budoucímu učiteli solidní oborově vědní základy v jednom či dvou aprobačních předmětech.

Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy. Cílem je připravit asistenty pedagoga pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních a ve školských zařízeních. Obor je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn do pěti specializací složených ze dvou oborů. Jedná se o logopedii a surdopedii a dále o psychopedii ve spojení se somatopedií, oftalmopedií, etopedií, nově také logopedií. Tyto specializace tvoří základ pro jejich prohloubení v navazujícím magisterském studium.

Úspěšný absolvent je schopen

  • získat všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • získat odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky;
  • ovládnout pomocné edukační výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti;
  • aplikovat přístupy ke vzdělávání žáků se SVP na úrovni asistenta pedagoga;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Získání kompetencí k edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve funkci asistenta pedagoga v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb. a jeho novelou č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Charakteristika asistentských pracovních pozic: asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve státní správě, firemním managmentu apod. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času a speciálních zařízeních, řešících problematiku speciální pedagogiky.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština, němčina

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info