Skandinávská studia

Popis oboru

Bakalářský obor Skandinávská studia je koncipován jako "area studies", má tedy zprostředkovat co nejširší vědění o všech oblastech současné skandinávské společnosti a kultury. Pracovním nástrojem je vedle angličtiny švédština, proto stojí Švédsko v centru pozornosti, avšak srovnávací perspektiva se týká Norska, Dánska, Islandu a částečně i Finska, třebaže finština se na FF MU studuje jako samostatný obor. Záměrem je otevřít diskurs o procesu evropské integrace, o demokracii a životním stylu na pozadí skandinávských dějin a umění, ale také na pozadí aktuálních problémů skandinávské společnosti (systém školství, kriminalita, imigrace). Cílem je připravit studenty na profesionální dráhu (překladatele, tlumočníka, korespondenta) nebo na navazující typy magisterského studia na MU, jiných vysokých školách v ČR, ale také v zahraničí. Důraz klademe na rozvoj individuálního profilu studenta.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Skandinávská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oborů, které souvisejí s oblastí Skandinávie a skandinávské kultury, tedy v cestovních kancelářích, jako průvodci, tlumočníci a korespondenti. Mohou pracovat ve státní správě, mezinárodních organizacích a hospodářských podnicích. Další příležitosti jsou ve školství a žurnalistických profesích. V kombinaci s dalšími obory a navazujícím magisterských studiem filologického, politologického, ekonomického či diplomatického zaměření se šance na uplatnění úměrně zvyšují. K rozšíření profesní a odborné výbavy absolventa Skandinávských studií by měly přispět studijní stáže a projekty spolupráce s institucemi v České republice a ve Skandinávii.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Skandinávská studia

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Předměty přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů a oborový test (bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/admission/bachelor). Informace k přijímacímu řízení FF MU a k oborovým testům: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info