Správní geologie

Popis oboru

Obor zaměřený hlavně na využití znalostí geologie ve státní správě a samosprávě. Oproti badatelsky zaměřenému oboru Geologie je v tomto oboru kladen důraz na vztahy ke státní správě a na legislativu v geologii. Kombinovaná forma je vhodná zejména pro pracovníky odborů životního prostředí, orgánů ochrany přírody apod., kteří si chtějí doplnit VŠ vzdělání.

Bakalářský studijní program Geologie poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v geologických disciplínách. Jeho cílem je připravit absolventa k dalšímu studiu v navazujících magisterských programech a umožnit mu kvalifikovanou volbu jeho další profilace prostřednictvím některého z oborů navazujícího magisterského programu Geologie. Studium v programu zahrnuje základy jednotlivých geologických disciplín. Profilujícími předměty jsou všeobecná geologie, paleontologie, historická geologie, regionální geologie, mineralogie, petrologie a geochemie. Součástí studia jsou geologická cvičení v terénu a odborné praxe.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • výsledky terénních i laboratorních prací vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Odbory ochrany životního prostředí, orgány ochrany přírody, správy chráněných území, firmy, zabývající se přípravou podkladů tykajících se životního prostředí.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Správní geologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z geologie nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z geologie

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Chvátal, Marek: Geologie (pro gymnázia), 2014
Jakeš, Petr: Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií, 2010
Černík, Vladimír: Přírodopis 4 pro 9. ročník základních škol. Mineralogie a geologie, 2010
Černík, Vladimír a kolektiv: Přírodopis 9 pro základní školy - Geologie, ekologie, 2010
Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Kritéria hodnocení
1244

Výsledky testu studijních předpokladů nebo odborného testu z geologie

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info