Filozofie

Popis oboru

Bakalářský studijní obor filozofie je zaměřen na komplexní program výuky filozofie se zvláštním zřetelem k dějinám filozofie a k problematice ontologie, epistemologie, etiky, logiky, filozofie dějin a společnosti. Studium orientuje posluchače v dějinách evropské a americké filozofie od antiky do 20. století a v současných diskusích o dějinně-filozofických problémech. Současně s tím je pozornost věnována otázkám systematické filozofie, zejména v oblasti ontologie a epistemologie. Studijní plán kombinuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty, s důrazem na získání interpretačních a argumentačních dovedností v interpretačních seminářích a ve vyžadovaných písemných pracích.

Úspěšný absolvent je schopen

  • interpretace filozofického textu a umí se samostatně orientovat v různých myšlenkových, kulturních, politických a sociálních systémech;
  • znát základní směry a osobnosti dějin filozofie a základní problémy systematické filozofie;
  • interpretovat myšlenkové, kulturní a společensko-politické koncepce; dokáže aplikovat filozofický přístup na konkrétní společenské, kulturní a vědecké teorie;
  • připravit souvislý odborný filozofický text na zadané téma na základě zadané literatury;
  • získávat analytické kompetence a osvojit si flexibilitu v jednání a rozhodování k působení v kulturních a vzdělávacích institucích, v médiích nebo na manažerských postech.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Pokud absolventi nepokračují navazujícím magisterským studiem, což je jeden z hlavních záměrů tohoto studia, mohou se uplatnit v kulturních a mediálních institucích, ve státní správě a všude tam, kde je kladen důraz na porozumění a interpretaci textu, jsou způsobilí pracovat na všech místech, zejména humanitního zaměření, vyžadujících kritické a systematické myšlení nebo na manažerských postech vyžadujících flexibilitu v jednání a rozhodování.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Filozofie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie
Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Genderová studia
Mediální studia a žurnalistika
Politologie
Sociální antropologie
Sociologie

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info