Ekonomie

Popis oboru

Bakalářský obor Ekonomie nabízí svým studentům znalosti z oblastí ekonomické teorie v kontextu jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením si základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. Posluchači bakalářského oboru se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií. Mohou se rovněž hlouběji profilovat v oblastech aplikované matematiky, statistiky a ekonometrického modelování. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Ve dvouoborových kombinacích je akcentována synergická stránka dané oborové kombinace.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnujících i konstrukci formálních modelů;
  • komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.

„Moje jméno je Michal a v současnosti jsem na Ekonomicko-správní fakultě na doktorském studiu. Na fakultě už jsem sedm let, takže myslím můžu posoudit, že to stojí za to :) Hlavním důvodem, proč zvážit studium u nás, je spousta příležitostí, kterých se vám dostane - vycestovat do zahraničí, poznat úspěšné manažery a podnikatele, podívat se na zajímavé stáže a spousta dalšího.“

Michal Jirásek Michal Jirásek
Student ekonomicko-správní fakulty

Uplatnění absolventů

Hlubší osvojení ekonomického způsobu myšlení a univerzálnost vyučovaných základů kvantitativních metod otevírá absolventům brány nejen do světa ekonomie, ale i do světa financí, podnikové ekonomie nebo aplikované hospodářské politiky. Svou specializaci mohou posluchači bakalářského oboru dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu bakalářské práce a školitele. Absolvent oboru je připraven pro velmi dobré uplatnění zejména v rámci navazujícího magisterského studia doma i v zahraničí. Specifické znalosti a analytické dovednosti předurčují absolventy oboru k jednoduššímu uplatnění v analytických odděleních komerčních bank, analytických a poradenských firmách, státních a mezinárodních organizacích. Zde se absolventi oboru mohou podílet na práci s kvantitativními modely pro finanční a makroekonomickou predikci, testování dopadů alternativních strategií a scénářů a tvorbě jednodušších finančních a makroekonomických analýz.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jiří Hudeček

„Oproti vrstevníkům jsem začal s vysokoškolským studiem až v 23 letech. Po maturitě jsem totiž strávil několik let v Rakousku a Anglii a občas zažil situace, kdy titul z univerzity chyběl. Na akademickou půdu jsem si přišel pro všeobecný ekonomický rozhled, nadhled nad vlastními podnikatelskými aktivitami, větší respekt některých obchodních partnerů a zajímavé kontakty, ze kterých dodnes čerpám.“

Jiří Hudeček
výkonný ředitel Jihomoravského inovačního centra

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info