Finance a právo

Popis oboru

Studijní obor Finance a právo je mezifakultním studijním oborem vyučovaným ve spolupráci Ekonomicko-správní a Právnické fakulty MU, který prohlubuje znalosti v oblasti ekonomie, financí a práva. Důraz je kladen na zvládnutí základních problémů právního systému a vybraných problémů z oblasti finančního a obchodního práva, zejména v souvislosti s financemi, účetnictvím a daněmi. Cílem studia je osvojení problematiky firemních a osobních financí, účetnictví, finančních trhů, podnikového hospodářství, správy finančních aktiv a finančního rozhodování, se zvláštním zřetelem na právní úpravu těchto oblastí. V rámci volitelných předmětů mají studenti možnost prohloubit si znalosti z oblasti matematiky, statistiky, informatiky, investic a regulace tržního prostředí.

Absolventi tohoto oboru jsou odborníky pro oblasti ekonomiky, řízení a podnikání na finančních a kapitálových trzích, správy majetku, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních financí, účetnictví a mezinárodních financí. Jsou schopni zvládat řešení problémů z oblasti finančního a obchodního práva včetně tržní regulace. Disponují předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních podniků a finančních institucí a ve státní správě, a to i ve středním a vyšším managementu. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu navazujících magisterských programů na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Studijní obor Finance a právo je vhodný zejména pro studenty, kteří chtějí nabýt znalosti a odborné dovednosti v rámci multioborového propojení ekonomie, financí a práva a v budoucnu najít uplatnění v této oblasti, která je v současné době vysoce poptávána na pracovním trhu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Orientovat se v základních souvislostech osobních, podnikových a mezinárodních financí a jejich právní úpravě.
  • Porozumět fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních trhů a jejich právní regulaci.
  • Analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření podniků včetně aplikace účetní legislativy.
  • Aplikovat obchodní, finanční a správní legislativu na řešení rozhodovacích a správních procedur a postupů.
  • Vysvětlit funkce a služby obchodních bank a pojišťoven a analyzovat bankovní a pojišťovací systém včetně jejich právní úpravy a regulace.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studia tohoto oboru získají předpoklady pro uplatnění v ekonomických, finančních a právních odděleních podniků, finančních institucí a pojišťoven, stejně jako ve správních útvarech finanční správy.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jan Rypar

„Studium tohoto oboru mi kromě množství cenných kontaktů přineslo především široké povědomí o Financích a právu, které nejenže je společností velmi ceněné, ale jak se později také ukázalo, je i velmi důležité pro správné vyhodnocování informací a získání tzv. „bigger picture“.“

Jan Rypar
Business Development Manager pro EMEA region ve společnosti GINA Software s.r.o.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finance a právo


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/studium/katalog/aktualni/BP_FIPR.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info