Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Připravíme vás pro práci všude tam, kde hlavním motivem činnosti není zisk, ale veřejný či obecní zájem. Budete dobře rozumět fungování firem i státu a pochopíte specifika managementu a financování v neziskovém prostředí. Hlavně ale využijete všechny znalosti v praxi – ať už budete řídit velkou nadaci, provozovat galerii, poskytovat sociální služby či se realizovat ve sportovním klubu či divadelním spolku.

Hlavní předností tohoto oboru je jeho interdisciplinární charakter. Náplní studia není čistě ekonomie, historie, filosofie či sociologie. Znalosti ze všech těchto věd totiž také spojíte dohromady a využijete. Jsme unikátní i v propojení na katedrový výzkumný institut Centrum pro výzkum neziskového sektoru, který nám umožňuje předávat vám nejnovější poznatky z originálního oborového výzkumu.

Jak studium probíhá? Nabízíme mix klasické výuky, samostatných a projektových aktivit a interaktivních diskusí a workshopů s experty z praxe. Již během studia se můžete také zapojit do výzkumu, podílet se na vědecké práci a do určité míry také ovlivnit strukturu vyučovaných témat. Na vašem názoru nám totiž záleží – věříme ve vzájemnou inspiraci.

Zázemí MUNI vám také umožní rozšířit si spektrum studovaných předmětů napříč celou univerzitou díky širokému výběru volitelných předmětů.

Mezi našimi absolventy jsou ředitelé nadací, vedoucí dobrovolníků nebo ekonomové sportovních klubů. Vaše uplatnění může být stejně různorodé, jako je různorodý neziskový sektor. Současně však nebudete mít problém nalézt zaměstnání také ve veřejné správě či komerční firmě. I když budete experti na neziskový sektor, naučíme vás samostatnosti a poskytneme vám dostatečně univerzální vzdělání.

Je studium oboru pro vás?

 • Toužíte pomáhat světu?
 • Přejete si poskytovat užitečné služby těm, kteří jsou slabí a znevýhodnění?
 • Chcete umět řídit „neziskovou firmu“ a lidi v ní?
 • Anebo vás prostě jen zajímá, co se děje mimo trh a proč u nás máme přes sto tisíc neziskových organizací?
 • A pokud vás zajímá podnikání, chcete vědět, co je to sociální podnikání a impact investing?

Tohle a mnohem více se s námi naučíte.

Úspěšný absolvent je schopen

 • porozumět vztahu veřejné politiky vůči neziskovému sektoru (regulace, získávání zdrojů, politické sítě);
 • uchopit účinnost a efektivnost CSO (‘civil society organizations’) v konkrétních oborech;
 • uchopit a navrhnout model dobrovolnictví;
 • vysvětlit variantní principy financování CSO;
 • Koexistence jednotlivých typů poskytovatelů veřejných služeb;
 • řídit a motivovat dobrovolníky.

Praxe

Je pro vás důležitý nejen kvalitní teoretický základ, ale také zkušenosti z praxe? Zapojíme vás do řešení konkrétních problémů a budete mít možnost diskutovat a konzultovat se zajímavými odborníky z praxe.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto oboru najdete uplatnění jako ředitelé, fundraiseři, projektoví manažeři, ekonomové nebo odborníci na public relations a komunikaci v neziskových organizacích. Své znalosti neziskového sektoru můžete uplatnit také v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě. Zde budete rozhodovat o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

„Studium mi přineslo schopnost vyhledávat ověřené informace s ověřenými zdroji. Díky tomu se pak na řešení problémů v každodenní praxi snažím se dívat z vícero úhlů. Velké množství ověřených teoretických postupů jsem využil v praxi a předešel tak mnoha problémů, které by mě potkaly při použití metody „pokus omyl“.“

Michal Švagerka Michal Švagerka
Ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín
;

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info