Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Popis oboru

Tento obor poskytuje specializované znalosti a dovednosti nezbytné pro práci v organizacích, jejichž hlavním cílem není dosahování zisku.

Vychází z předpokladu, že stejně jako je nutné, aby dobře fungoval veřejný sektor, je nezbytné, aby efektivně a racionálně působily i nestátní neziskové organizace. Pomáhají zkvalitňovat občanskou společnost a významně pomáhají při seberealizaci každého občana ve prospěch veřejných i vzájemně prospěšných činností.

Ekonomicko-správní fakulta proto od roku 2001 nabízí specificky zaměřené studium na ekonomiku a řízení nestátních neziskových organizací. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří v těchto organizacích již působí nebo se o jejich činnost zajímají, případně kteří s činností těchto organizací přicházejí do styku.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět vztahu veřejné politiky vůči neziskovému sektoru (regulace, získávání zdrojů, politické sítě);
  • uchopit účinnost a efektivnost CSO (‘civil society organizations’) v konkrétních oborech;
  • uchopit a navrhnout model dobrovolnictví;
  • vysvětlit variantní principy financování CSO;
  • Koexistence jednotlivých typů poskytovatelů veřejných služeb;
  • řídit a motivovat dobrovolníky.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v managementu neziskových organizací, kde pracují jako ředitelé, fundraiseři, odborníci na public relations a komunikaci, projektoví manažeři nebo ekonomové. Někteří své znalosti neziskového sektoru uplatňují v institucích veřejné správy nebo ve finančním světě, když rozhodují o podpoře neziskových organizací nebo o spolupráci s nimi na zajišťování veřejně prospěšných projektů.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Michal Švagerka

„Studium mi přineslo schopnost vyhledávat ověřené informace s ověřenými zdroji. Díky tomu se pak na řešení problémů v každodenní praxi snažím se dívat z vícero úhlů. Velké množství ověřených teoretických postupů jsem využil v praxi a předešel tak mnoha problémů, které by mě potkaly při použití metody „pokus omyl“.“

Michal Švagerka
Ředitel Okresní hospodářské komory Hodonín

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info