Vyšší justiční úředník

Popis oboru

Základním cílem studijního oboru Vyšší justiční úředník je poskytnout specializované profesní vzdělání zejména pro pracovníky rezortu spravedlnosti (primárně je určen pro pracovníky vykonávající funkci vyššího soudního úředníka, vyššího úředníka státního zastupitelství nebo soudního tajemníka bez odpovídajícího vysokoškolského vzdělání). V případě studia daného oboru se jedná jak o poskytnutí systematického obecného přehledu o české a evropské právní úpravě, tak o poskytnutí potřebných znalostí z oborů přímo souvisejících s oblastí justice, tj. zejména občanského práva hmotného a procesního, obchodního práva, trestního práva hmotného a procesního. Program si klade za cíl nejenom poskytnutí a ověření znalostí, ale rovněž získání určitého dovednostního základu nezbytného zejména pro výkon funkce vyššího soudního úředníka a vyššího úředníka státního zastupitelství. Nedílnou součástí studia je i vzdělávání v procesních a soudně správních dovednostech. Tomuto cíli je podřízen i výběr předmětů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využívat teoretické a metodologické znalosti zejména v oblastech organizace justice, civilního procesu, trestního procesu a správního procesu;
  • využívat základní znalosti nejvýznamnějších soukromoprávních a veřejnoprávních disciplín;
  • interpretovat a aplikovat právní normy ve výše uvedených oblastech a využít toho v praxi;
  • využívat procesní právní předpisy během civilního, trestního a správního procesu.

„Díky studiu oboru Vyšší justiční úředník získávám specializované profesní vzdělání, na kterém oceňuji především praktické předávání znalostí a bohatých zkušeností ze strany vysoce kvalifikovaných přednášejících. Možnost studia oboru v kombinované formě mi rovněž umožňuje zvýšení kvalifikace při zaměstnání.“

Veronika Šillerová Veronika Šillerová
studentka oboru Vyšší justiční úředník

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského oboru Vyšší justiční úředník může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

David Gurník

„Jako absolvent oboru Vyšší justiční úředník mohu spolehlivě říct, že rozhodně stojí za to využít této jedinečné možnosti studia, který MU nabízí. Kombinovaná forma studia ideálně propojí nově nabyté znalosti se zaměstnáním, což pro mě bylo velkou motivací. Nenechte se ovšem zmýlit tím, že chodit do školy v pátky je ,,leháro“! Je potřeba píle, vydrž a nadšení, což je podpořeno neutuchajícím akademickým sborem, který vás ve studiu vždy motivuje.“

David Gurník
absolvent oboru Vyšší justiční úředník

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Vyšší justiční úředník


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info