Speciální edukace bezpečnostních složek,

Popis oboru

Posláním oboru Speciální edukace bezpečnostních složek je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří budou připraveni v teoretických oblastech bezpečnosti a práva, v sociálních, biomedicínských a kineziologických vědách. Praktická příprava zahrnuje především úpolové sporty, sebeobranu, bojová umění, horolezectví, plavání a atletiku.

Důležitou součástí vzdělání jsou také komunikační dovednosti a zvládání konfliktních situací.

Úspěšný absolvent je schopen

 • předvést praktické dovednosti v jednotlivých sportech, je schopen odpozorovat a zopakovat nové sportovní dovednosti;
 • přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojovat dílčí pohyby, měnit strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
 • interpretovat základní znalosti z teoretických disciplín tělesné výchovy a sportu orientovaných na edukaci bezpečnostních složek a také základy bezpečnosti a práva, dokáže reprodukovat a vysvětlit jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi;
 • akceptovat morální východiska sebeobrany, respektuje platné právní normy, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
 • ovládat základní poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, aplikuje je ve výzkumném projektu, analyzuje získaná data a dokáže je shrnout a vyvodit všeobecné závěry.

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Uplatnění absolventů

Trh práce absolventům nabídne široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, ale také u Policie ČR, obecní policie a ostatních bezpečnostních složkách. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit v oblasti organizace volného času, mimoškolní výchově, v domovech dětí a mládeže, klubech, apod.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michaela Steskalová

„Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy neváhala.
A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů,
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola bude tak chybět.“

Michaela Steskalová
česká reprezentantka v basketbalu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální edukace bezpečnostních složek,


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá ze 2 částí:

1. Oborový písemný test - podrobné informace jsou zveřejněny na internetové adrese: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/ .
2. Praktická zkouška z tělesné výchovy:

 • a) Plavání : 100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit.
 • b) Jacíkův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

  1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • c) Atletika:

  1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
  2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky do 30.3.2018 posudek od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 30.3.2018 (netýká se uchazečů ze Slovenska)


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Praktická přijímací zkouška, maximum 40 bodů

  • plavání 100 metrů - maximálně 10 bodů
  • Jacíkův celostní motorický test - maximálně 10 bodů
  • atletika (běh 800 m, běh 60 m) - každá disciplína 0-10 bodů, maximálně 20 bodů

 2. Oborový písemný test - maximum 40 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,4

Oborové zkoušky
Atletika

Praktická zkouška z atletiky je určena uchazečům o obory Animátor sportovních aktivit, Speciální edukace bezpečnostních složek a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Atletické disciplíny se uskuteční na atletickém stadionu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem, Technická 14, Brno.

  1. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
  2. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.

  muži - časy

  Body

  ženy - časy

  60m 800 m 60m 800 m
  9,31 a horší 3:45,1 a horší 0 11,51 a horší 4:12,1 a horší
  9,11 - 9,30 3:35,1 - 3:45,0 1 11,21 - 11,50 4:02,1 - 4:12,0
  8,91 - 9,10 3:25,1 - 3:35,0 2 10,91 - 11,20 3:52,1 - 4:02,0
  8,71 - 8,90 3:15,1 - 3:25,0 3 10,61 - 10,90 3:42,1 - 3:52,0
  8,51 - 8,70 3:05,1 - 3:15,0 4 10,31 - 10,60 3:32,1 - 3:42,0
  8,31 - 8,50 2:55,1 - 3:05,0 5 10,01 - 10,30 3:22,1 - 3:32,0
  8,11 - 8,30 2:45,1 - 2:55,0 6 9,71 - 10,00 3:12,1 - 3:22,0
  7,91 - 8,10 2:35,1 - 2:45,0 7 9,41 - 9,70 3:02,1 - 3:12,0
  7,71 - 7,90 2:25,1 - 2:35,0 8 9,11 - 9,40 2:52,1 - 3:02,0
  7,51 - 7,70 2:15,1 - 2:25,0 9 8,81 - 9,10 2:42,1 - 2:52,0
  7,50 a menší 2:15,0 a menší 10 8,80 a menší 2:42,0 a menší

Informace k atletice:
Koná se na atletickém hřišti Pod Palackého vrchem, které má 8 drah s umělým povrchem Mondo. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).
Běh na 60 m – rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky z roku 2012.
Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel.
Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován.
V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen.
K měření časů bude použito plně automatické cílové kamery.
Běh na 800 m – rozběhy budou po 16, resp. 32 startujících, start je skupinový, závodí se dle pravidel atletiky.
Měření časů bude prováděno pomocí čipové časomíry AMB, čipy budou připevněné na noze každého uchazeče.

  Pokyny pro užívání venkovních sportovních ploch:
 • Uchazeči přicházejí do areálu hlavním vchodem vedle sportovní haly a k pobytu v areálu používají obslužné chodníky.
 • Na všechny plochy se vstupuje v čisté a odpovídající sportovní obuvi a s vhodným sportovním vybavením.
 • Pro uchazeče jsou k dispozici šatny se sociálním zařízením (šatnový objekt F1). V prostoru šaten se zakazuje pohyb v tretrách.
 • V šatnách neodkládejte cenné věci!
 • Na umělé ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy a tabák, slazené nápoje.
 • Na všech sportovištích VUT v Brně je přísný zákaz:
 • Kouření a rozdělávání otevřeného ohně
 • Přelézání plotů, zábradlí a branek
 • Vstupu se psy a jinými zvířaty
 • Vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek
 • Jízdy na kole a odkládání kol mimo vymezené prostory
 • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • Poškozování flóry v prostorách areálů

Jacikův motorický test

Praktická zkouška z Jacikova motorického testu je určena uchazečům o obor Fyzioterapie, Regenerace a výživa ve sportu, Management sportu a Speciální edukace bezpečnostních složek.


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Muži Ženy
Body Počet správně provedných poloh Body Počet správně provedných poloh
0 méně než 49 0 méně než 39
1 49-55 1 39-45
2 56-62 2 46-52
3 63-69 3 53-59
4 70-76 4 60-66
5 77-83 5 67-73
6 84-90 6 74-80
7 91-97 7 81-87
8 98-104 8 88-94
9 105-111 9 95-101
10 112 a více 10 102 a více

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Oborový test SEBS

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

Vzorový test a doporučená literatura k přípravě jsou uvedeny na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Test bude složen celkem ze 30 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test bude vymezen čas 35 minut.

Plavání

Praktická zkouška z plavání je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (zkoušku nekonají uchazeči směru Rozhodčí) a Speciální edukace bezpečnostních složek .


Plavání se uskuteční v bazéně o délce 25 m na Kraví hoře, Údolní 67, Brno.

Hodnotí se čas plavání na 100 m. Startovní skok je nepovinný, plavecký způsob lze během tratě měnit.

muži body ženy
01:05,0 a lepší 10 01:13,0 a lepší
01:05,1 - 01:15,0 9 01:13,1 - 01:23,0
01:15,1 - 01:25,0 8 01:23,1 - 01:33,0
01:25,1 - 01:35,0 7 01:33,1 - 01:43,0
01:35,1 - 01:45,0 6 01:43,1 - 01:53,0
01:45,1 - 01:56,0 5 01:53,1 - 02:04,0
01:56,1 - 02:08,0 4 02:04,1 - 02:16,0
02:08,1 - 02:20,0 3 02:16,1 - 02:29,0
02:20,1 - 02:32,0 2 02:29,1 - 02:42,0
02:32,1 - 02:44,0 1 02:42,1 – 02:55,0
02:44,1 a horší 0 02:55,1 a horší

Další informace:
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Uchazeč se zaregistruje u kteréhokoliv časoměřiče. Plave se 100 m libovolným způsobem, který je možné během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem "na místa" a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě.
Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).


V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede "DNF" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info