Regionální rozvoj a cestovní ruch

Popis oboru

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč ekonomický růst není rovnoměrný a proč jsou některé regiony vyspělé více a některé méně? Zajímáte se o cestovní ruch a chtěli byste vědět více o významu cestovního ruchu pro ekonomiku regionů? Připravíme vás zde na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o praktická cvičení. Díky nim se například seznámíte s procesem podpory rozvojových projektů z veřejných zdrojů, naučíte se oceňovat nemovitosti a vyzkoušíte si praktické úkoly z managementu a marketingu cestovního ruchu.

Jedinečností tohoto oboru je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět diskutovat význam rozmanitých aspektů ekonomické vyspělosti regionů či vysvětlit roli cestovního ruchu v těchto procesech. Zvládnete používat základní metody prostorové analýzy a posoudit ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky a politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje, včetně strategie marketingové.

Je studium oboru pro Vás?

 • Zajímá vás cestovní ruch?
 • Bavilo by vás analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhovat strategie jejího rozvoje?
 • Chcete rozumět nerovnostem ve vyspělosti jednotlivých regionů a příčinám jejich vzniku?
 • Přáli byste si uplatnit své poznatky o regionálním rozvoji v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?
 • Bavilo by vás připravovat žádosti o podporu rozvojových projektů nebo se naopak podílet na rozhodování o jejich podpoře?
 • Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?

Pokud ano, rozhodně neváhejte a přihlaste se na Regionální rozvoj a cestovní ruch!

Úspěšný absolvent je schopen

 • Vysvětlit prostorové zákonitosti a aplikovat metodické postupy využívané v regionální ekonomii a souvisejících (zejména ekonomicky orientovaných) vědních oborech.
 • Zhodnotit význam a potenciální přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky (s důrazem na kohezní politiku EU) a politiky cestovního ruchu na lokální, regionální a národní úrovni.
 • Aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu cestovního ruchu a dalších oblastech se silnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání.
 • Spolupracovat na přípravě žádostí o podporu rozvojových projektů z veřejných domácích i zahraničních (evropských) zdrojů.
 • Oceňovat nemovitosti jako primární komponenty územního rozvoje a využívat znalosti jejich hodnoty při zpracování relevantních expertíz a analýz.
 • Komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních a navazujících oborů (např. podnikové a veřejné ekonomiky či územního plánování a ekologie).

„Prioritou při výběru oboru pro mě bylo ekonomické zaměření, které by mi dalo teoretický základ do života i budoucího zaměstnání. Překvapil mě odborný přístup vyučujících, četné příklady dobré praxe, kterými byla výuka obohacena, ale také široký výběr užitečných a zajímavých předmětů. Díky studiu jsem si mohla vyzkoušet možnost pracovní stáže, což je skvělým přínosem.“

Denisa Pěrková Denisa Pěrková

Praxe

Během studia můžete absolvovat praxi v institucích státní správy a samosprávy – například na obecních úřadech, magistrátech a krajských úřadech. Máte možnost realizovat se i v organizacích, které se zabývají cestovním ruchem – například ve společnostech destinačního managementu. Budete moci také pracovat v podnikatelských, neziskových a veřejných organizacích, které připravují žádosti o podporu rozvojových projektů z veřejných prostředků a které se podílí na jejich realizaci.

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia můžete pracovat na různých pozicích v soukromých i veřejných institucích. Svoje uplatnění najdete v managementu regionální i municipální veřejné správy nebo v oblasti cestovního ruchu.

Budete se moci realizovat třeba jako projektový manažer, manažer agentury cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje, odborný pracovník ve veřejné správě, specialista na marketing města či turistické destinace, manažer podniků v cestovním ruchu, ekonomický konzultant nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům a kontrolují jejich realizaci.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Monika Hlávková

„Studium na ESF MU mi dalo kvalitní základ znalostí a dovedností pro moji nynější práci v cestovním ruchu. Jsem ráda, že jsem po studiu zůstala v oboru, a mohu tak své znalosti uplatňovat v praxi a rozvíjet se dále v oblasti, která mne od dob studií nejen zajímá, ale i baví.“

Monika Hlávková
Projektová manažerka, Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Regionální rozvoj a cestovní ruch


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Navazující studium

Pokračovat můžete na navazujícím magisterském oboru Regionální rozvoj a správa, kde si můžete vybrat ze dvou specializací – Projektový management nebo Cestovní ruch.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info