Regionální rozvoj a cestovní ruch

Popis oboru

Tento obor připravuje ekonomy pro vrcholovou manažerskou oblast cestovního ruchu v rámci regionální i národní ekonomiky. Studenti získávají široké teoretické znalosti základního makroekonomického pojetí cestovního ruchu, jeho geografické a společenské diferenciace a rovněž praktické dovednosti v oblasti managementu a marketingu v cestovním ruchu (a to jak z hlediska územní správy, tak z hlediska podnikového). Posluchač se zároveň připravuje na komunikaci s odborníky jiných profesí tak, aby rozhodování, jehož se bude účastnit, mělo komplexní charakter. V této souvislosti je vzděláván v problematice řešení složitých projektů a základních metodických postupů s významným akcentem na prostorové aspekty rozhodování na různých hierarchických úrovních.

Úspěšný absolvent je schopen

 • Vysvětlit základní teoretické a metodologické znalosti z obecné ekonomické teorie.
 • Diskutovat význam regionálních aspektů ekonomického rozvoje regionů a popsat postavení cestovního ruchu v těchto procesech.
 • Používat základní metody prostorové analýzy a hodnocení ekonomických, geografických a environmentálních aspektů rozvoje regionů s důrazem na cestovní ruch (analýza a hodnocení potenciálu cestovního ruchu atd.).
 • Identifikovat rozpor mezi politikou prostorového plánování a praxí (i v kontextu cestovního ruchu).
 • Analyzovat základní demografické procesy a vysvětlit jejich vliv na socioekonomické problémy společnosti.
 • Posoudit význam a přínosy kohezní politiky EU zejména v oblasti cestovního ruchu.
 • Vyhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky a politiky cestovního ruchu.
 • Analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje (vč. marketingové strategie).
 • Řídit destinaci cestovního ruchu s ohledem na specifika destinačního managementu.
 • Interpretovat teoretické poznatky z podnikové ekonomiky a managementu a tyto znalosti aplikovat v praxi.
 • Diskutovat o problémech veřejné ekonomie a veřejného sektoru, rozumět prostředí a procesům uvnitř veřejné správy a řídit vybrané oblasti ve veřejné správě.
 • Využívat základní matematické prostředky pro řešení ekonomických problémů.

„Moje jméno je Michal a v současnosti jsem na Ekonomicko-správní fakultě na doktorském studiu. Na fakultě už jsem sedm let, takže myslím můžu posoudit, že to stojí za to :) Hlavním důvodem, proč zvážit studium u nás, je spousta příležitostí, kterých se vám dostane - vycestovat do zahraničí, poznat úspěšné manažery a podnikatele, podívat se na zajímavé stáže a spousta dalšího.“

Michal Jirásek Michal Jirásek
Student ekonomicko-správní fakulty

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí široké praktické uplatnění jak v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu, tak v managementu regionální i lokální veřejné správy.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jiří Hudeček

„Oproti vrstevníkům jsem začal s vysokoškolským studiem až v 23 letech. Po maturitě jsem totiž strávil několik let v Rakousku a Anglii a občas zažil situace, kdy titul z univerzity chyběl. Na akademickou půdu jsem si přišel pro všeobecný ekonomický rozhled, nadhled nad vlastními podnikatelskými aktivitami, větší respekt některých obchodních partnerů a zajímavé kontakty, ze kterých dodnes čerpám.“

Jiří Hudeček
výkonný ředitel Jihomoravského inovačního centra

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Regionální rozvoj a cestovní ruch


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info