Animátor sportovních aktivit

Popis oboru

Posláním tříletého bakalářského studia Animátor sportovních aktivit je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci běžné populace všech věkových kategorií v jejich volnočasových sportovních aktivitách. Studující tohoto oboru získají praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování sportovních aktivit, osvěty v oblasti optimalizace životního stylu a základy sportovní přípravy spolu se základy společenskovědních a lékařskobiologických disciplín.

Absolvent bakalářského studia „Animátor sportovních aktivit“ je jako člen týmu schopen připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy pro různé populační skupiny. Jeho připravenost je podmíněna odbornými teoretickými i praktickými znalostmi kinantropologickými, biologickomedicínskými a společenskovědními, s dominantní orientací na motoriku člověka. Je fundovaným specialistou v oblasti pedagogického asistentství tělesné výchovy i sportovně orientovaného využívání volného času v mimoškolní výchově, v domovech dětí a mládeže, v klubech, rekreačních zařízeních a hotelech, v oblasti cestovního ruchu, ve zdravotnických zařízeních regeneračních centrech, fit centrech, apod. Jeho vzdělání je kompatibilní s obdobnými profesemi v rámci EU, takže díky jazykové připravenosti je schopen zastávat tuto funkci kdekoliv v zahraničí.

Úspěšný absolvent je schopen

 • předávat dovednosti ve sportu a na akcích sportovního charakteru;
 • vyložit historii, pravidla teorii a základy biomedicíny, psychologie a pedagogiky aplikovaně na školní tělesnou výchovu a vybrané sporty;
 • aplikovat znalosti z pedagogiky a teorie sportovního tréninku na konkrétní sport různých věkových skupin;
 • osvojit si základní poznatky o metodice výuky školní tělesné výchovy;
 • definovat pohybovou strukturu v daném sportu.

„Animátor mě oslovil nejvíce svou pestrostí. Chtěl jsem mít široký záběr, ze kterého si potom můžu sám vybrat, na co se v budoucnu zaměřím, a to mi ASAK určitě nabízí. Jako druhý obor mám angličtinu, protože jsem chtěl být schopný vše, co se dozvím, aplikovat i v zahraničí. Díky hromadě sportů doprovázených teoretickým základem z nejrůznějších odvětví máme možnost dozvědět se vše podstatné v poli sportovní problematiky a v neposlední radě poznat spoustu perfektních lidí, které jakoby sportovka přitahovala.“

Václav Vrbas Václav Vrbas
student oboru Animátor sportovních aktivit a Anglický jazyk a literatura

Uplatnění absolventů

Absolventi uvedeného studia jsou způsobilí tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, jako organizační pracovníci v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších specializovaných zařízeních realizujících organizované sportovní aktivity.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michal Vlček

„Když jsem si vybíral po střední škole z nabídky oborů, zaujala mě kombinace oboru Tělesná výchova a sport s dalším předmětem podle vlastního zaměření a toho, co by mě bavilo. Od mládí jsem měl rád přírodu a zajímaly mě biologické procesy. Chtěl jsem nejen sportovat, ale i učit se novým věcem. Každodenní sportovní aktivity mě velice bavily a zlepšovali jsme se i po fyzické stránce. Na druhou stranu práce v laboratoři a s preparáty pod mikroskopem byla nedílnou součástí seminářů na PdF. Proto byl tento obor pro mě jasnou volbou.“

Michal Vlček
absolvent oboru Animátor sportovních aktivit

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Animátor sportovních aktivit


Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura
Ruský jazyk a literatura
Pedagogická fakulta
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Přírodovědecká fakulta
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fakulta sociálních studií
Mediální studia a žurnalistika

Přijímací zkouška

Oborové zkoušky
Tělesná výchova (zve FSpS)
Gymnastika

Praktická zkouška z akrobacie je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (zkoušku nekonají uchazeči směru Rozhodčí).


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.

Uchazeči vykonají sestavu dle popisu.
Během sestavy je možné opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.


ŽENY

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Cval - dálkový skok

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

1 bod

2 body

2 body

MUŽI

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu

Kotoul vzad do zášvihu - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

2 body

1 bod

2 body

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Atletika

Praktická zkouška z atletiky je určena uchazečům o obory Animátor sportovních aktivit, Speciální edukace bezpečnostních složek a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Atletické disciplíny se uskuteční na atletickém stadionu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem, Technická 14, Brno.

  1. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
  2. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.

  muži - časy

  Body

  ženy - časy

  60m 800 m 60m 800 m
  9,31 a horší 3:45,1 a horší 0 11,51 a horší 4:12,1 a horší
  9,11 - 9,30 3:35,1 - 3:45,0 1 11,21 - 11,50 4:02,1 - 4:12,0
  8,91 - 9,10 3:25,1 - 3:35,0 2 10,91 - 11,20 3:52,1 - 4:02,0
  8,71 - 8,90 3:15,1 - 3:25,0 3 10,61 - 10,90 3:42,1 - 3:52,0
  8,51 - 8,70 3:05,1 - 3:15,0 4 10,31 - 10,60 3:32,1 - 3:42,0
  8,31 - 8,50 2:55,1 - 3:05,0 5 10,01 - 10,30 3:22,1 - 3:32,0
  8,11 - 8,30 2:45,1 - 2:55,0 6 9,71 - 10,00 3:12,1 - 3:22,0
  7,91 - 8,10 2:35,1 - 2:45,0 7 9,41 - 9,70 3:02,1 - 3:12,0
  7,71 - 7,90 2:25,1 - 2:35,0 8 9,11 - 9,40 2:52,1 - 3:02,0
  7,51 - 7,70 2:15,1 - 2:25,0 9 8,81 - 9,10 2:42,1 - 2:52,0
  7,50 a menší 2:15,0 a menší 10 8,80 a menší 2:42,0 a menší

Informace k atletice:
Koná se na atletickém hřišti Pod Palackého vrchem, které má 8 drah s umělým povrchem Mondo. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).
Běh na 60 m – rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky z roku 2012.
Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel.
Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován.
V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen.
K měření časů bude použito plně automatické cílové kamery.
Běh na 800 m – rozběhy budou po 16, resp. 32 startujících, start je skupinový, závodí se dle pravidel atletiky.
Měření časů bude prováděno pomocí čipové časomíry AMB, čipy budou připevněné na noze každého uchazeče.

  Pokyny pro užívání venkovních sportovních ploch:
 • Uchazeči přicházejí do areálu hlavním vchodem vedle sportovní haly a k pobytu v areálu používají obslužné chodníky.
 • Na všechny plochy se vstupuje v čisté a odpovídající sportovní obuvi a s vhodným sportovním vybavením.
 • Pro uchazeče jsou k dispozici šatny se sociálním zařízením (šatnový objekt F1). V prostoru šaten se zakazuje pohyb v tretrách.
 • V šatnách neodkládejte cenné věci!
 • Na umělé ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy a tabák, slazené nápoje.
 • Na všech sportovištích VUT v Brně je přísný zákaz:
 • Kouření a rozdělávání otevřeného ohně
 • Přelézání plotů, zábradlí a branek
 • Vstupu se psy a jinými zvířaty
 • Vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek
 • Jízdy na kole a odkládání kol mimo vymezené prostory
 • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • Poškozování flóry v prostorách areálů

Basketbal

Praktická zkouška z basketbalu je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit, Management sportu a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

 1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Oborový test ASAK, TVS, MAN

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

Vzorový test a doporučená literatura k přípravě jsou uvedeny na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Test bude složen celkem ze 30 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test bude vymezen čas 35 minut.

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou a výsledek se započítá do všech přihlášek podaných na obory ASAK, TVS a MAN.

Plavání

Praktická zkouška z plavání je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (zkoušku nekonají uchazeči směru Rozhodčí) a Speciální edukace bezpečnostních složek .


Plavání se uskuteční v bazéně o délce 25 m na Kraví hoře, Údolní 67, Brno.

Hodnotí se čas plavání na 100 m. Startovní skok je nepovinný, plavecký způsob lze během tratě měnit.

muži body ženy
01:05,0 a lepší 10 01:13,0 a lepší
01:05,1 - 01:15,0 9 01:13,1 - 01:23,0
01:15,1 - 01:25,0 8 01:23,1 - 01:33,0
01:25,1 - 01:35,0 7 01:33,1 - 01:43,0
01:35,1 - 01:45,0 6 01:43,1 - 01:53,0
01:45,1 - 01:56,0 5 01:53,1 - 02:04,0
01:56,1 - 02:08,0 4 02:04,1 - 02:16,0
02:08,1 - 02:20,0 3 02:16,1 - 02:29,0
02:20,1 - 02:32,0 2 02:29,1 - 02:42,0
02:32,1 - 02:44,0 1 02:42,1 – 02:55,0
02:44,1 a horší 0 02:55,1 a horší

Další informace:
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Uchazeč se zaregistruje u kteréhokoliv časoměřiče. Plave se 100 m libovolným způsobem, který je možné během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem "na místa" a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě.
Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).


V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede "DNF" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info