Veřejná ekonomika a správa

Popis oboru

Studenti oboru Veřejná ekonomika a správa jsou připravováni na široké uplatnění zejména v té části národního hospodářství, která souvisí s redistribučními procesy a s regulační funkcí moderního demokratického státu. Základ profilu absolventa se opírá o důkladné osvojení ekonomické teorie tak, aby absolvent dokázal samostatně analyzovat a řešit problémy spojené s fungováním veřejného sektoru a rozuměl jeho zákonitostem.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyhledat a použít relevantní ekonomickou, právní či jinou důležitou informaci pro analýzu a vyhodnocení praktických problémů;
  • porozumět kvalitativním a kvantitativním metodám pro analýzu veřejného sektoru a interpretovat výsledky statistických zjišťování;
  • pracovat v nevládních organizacích na manažerských pozicích;
  • vnímat základní ekonomické důsledky členství v EU, zejména v oblasti veřejných financí, veřejné správy a veřejného pořádku.

Uplatnění absolventů

Typickými oblastmi, ve kterých nacházejí absolventi oboru nejlepší uplatnění, jsou instituce nejrůznějších odvětví, ve kterých má podíl veřejný sektor (školství, zdravotnictví, kultura, komunální služby, odvětví technické infrastruktury, správy institucí veřejné správy a justice), resp. celý neziskový sektor. Studijní obor je vytvořen tak, aby dosažené vzdělání absolventa obecně kvalifikovalo jako univerzálně použitelného ekonoma v institucích veřejného sektoru, a to včetně profesí, které vyžadují samostatnost rozhodování, iniciativu, schopnost analyzovat a řešit problémy, formulovat koncepce, plánovat, tvořit a realizovat projekty. Absolventi se mohou uplatnit nejen jako zaměstnanci ministerstev, institucí veřejné správy, územně samosprávných celků, ale i rovněž jako poradci, konzultanti, tiskoví mluvčí či odborníci působící v orgánech Evropské unie.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jarmila Beránková

„Nevím, jestli jsem si byla v prvním ročníku jistá, jaké povolání budou po škole dělat, rozhodně jsem však věděla dvě věci: že obor VES je natolik variabilní, abych si v budoucnu mohla zvolit to, co pro mne bude v danou chvíli příhodné; a že právě pro tuto výhodu stojí za to školu dostudovat. Cesta k tomuto cíli – studium samotné – mi dala široký rozhled, důležitý nadhled a ukázala další možné cesty životem.“

Jarmila Beránková
Manažerka kvality, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Veřejná ekonomika a správa


Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Italský jazyk a literatura
Japanistika
Katalánský jazyk a literatura
Kulturní studia Číny
Mediteránní studia
Německý jazyk a literatura
Norský jazyk a literatura
Novořecký jazyk a literatura
Pedagogika
Polský jazyk a literatura
Portugalský jazyk a literatura
Ruský jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura
Ukrajinská studia
Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Mediální studia a žurnalistika
Politologie
Veřejná politika a lidské zdroje
Pedagogická fakulta
Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-verejne-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info