Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Aplikovaná matematika pro víceoborové studium je určen všem, kdo mají zájem o matematiku a její aplikace. Studium aplikované matematiky se zaměřením na další vědní obor nabízí možnost získat orientaci v široké oblasti exaktních a společenských věd s jejich matematickým základem. Poskytuje studujícím schopnost dorozumění přes hranice tradičně vymezených oborů. Cílem studia je vychovávat absolvent(k)y se širokým všeobecným matematickým základem, se zaměřením na jeho aplikaci v dalším vědním oboru, aby se mohli uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru.

Úspěšný absolvent je schopen

  • má znalosti matematických metod a postupů v jejich vzájemné provázanosti (bez formálně přesného vybudování partikulárních matematických teorií);
  • je schopen uplatnit matematické znalosti v dalším vědním oboru;
  • je připraven na řešení konkrétních problémů praxe.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru je dobře připraven na navazující magisterské studium téhož oboru nebo – po doplnění nezbytných znalostí – jiného oboru. Může se též uplatnit v bankovním sektoru, v ekonomických a finančních institucích či obchodních a výrobních firmách.

Absolventi budou schopni dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky a budou schopni využívat moderní výpočetní techniky. Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů výzkumu a praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech zpracování hromadných dat, na jejich analýze. Předpokládá se uplatnění v institucích interdisciplinárního charakteru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná matematika pro víceoborové studium


Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Ekonomie
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Internetové stránky: https://www.math.muni.cz/pro-studenty/studium-bakalarske-studium.html

facebook: https://www.facebook.com/ums.sci.muni

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info