Obchodněprávní studia

Popis oboru

Obor obchodněprávní studia je zaměřen na seznámení se s elementárními instituty soukromého a veřejného práva ve vztahu k právní specializaci. Jeho studium umožňuje studentům proniknout do základů právních odvětví úzce navázaných na podnikatelskou praxi a seznámit se s úpravou nejčastěji se vyskytujících právních institutů. Stranou pozornosti však nezůstávají ani širší právní souvislosti, které si komerční praxe žádá. Studenti se vedle obchodního práva, práva občanského hmotného i procesního seznámí se základy trestního nebo pracovního práva.

Studium není primárně zaměřeno na řešení praktických problémů. Díky získání základní orientace v českém právním prostředí je však student schopen nalézt cestu k řešení problémů a vyhodnotit, zda si nastalá situace vyžádá odbornou pomoc advokáta či nikoli.

Absolvování oboru je vhodné pro podnikatelskou praxi, ale i širší veřejnost se zájmem o regulaci podnikatelských transakcí a jejich institucionálního zakotvení včetně přesahů do veřejného práva. Studium však poslouží i čerstvým absolventům k získání základního přehledu o právu a může být doplňkovým studiem k oborům ekonomickým nebo jiným společenskovědním.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní zásady a principy práva;
  • orientovat se ve vybraných odvětvích českého právního řádu;
  • popsat základní instituty vybraných právních odvětví a jejich úpravu v českém právním řádu;
  • vyhledat a interpretovat právní úpravu týkající se určitého praktického problému;
  • relevantně se rozhodnout, zda pro řešení nastalé situace vyhledá odbornou pomoc, či nikoli;
  • samostatně získávat další odborné znalosti a dovednosti.

„Obchodněprávní studia mne zaujala ihned po prostudování studijního plánu – vzhledem k mému zaměstnání v bankovnictví je to ideální kombinace. Po dvou letech studia vím, že jsem si vybrala správně, skvěle se mi propojují informace ze studia s praxí a v kombinaci s výborným týmem zkušených vyučujících a dobře zvolenou náplní tohoto oboru mne to stále posouvá dál.“

Darja Balog Darja Balog
studentka oboru Obchodněprávní studia

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru jsou profilováni k práci v komerční právní praxi, obchodu, v daňovém poradenství i v základní administrativě související s provozem závodu. Praktické a teoretické poznatky nabyté při studiu tak uplatní ekonomové, podnikatelé, investiční zprostředkovatelé či zaměstnanci veřejné správy.

Studium je však vhodné i jako doplňkové k jinému oboru.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Kateřina Veveričíková

„Tento obor jsem si vybrala v průběhu mého studia na Provozně ekonomické fakultě za účelem prohloubení znalostí v oblasti obchodního práva a získání širší možnosti pracovního uplatnění. Vybraný obor mě velice bavil, dozvěděla jsem se mnoho užitečných a zajímavých informací. Nejvíce jsem ocenila skvělé pedagogy, kteří jen suše neodvykládali teorii, ale v naprosté většině nám přednesli mnoho zajímavých případů ze své právní praxe. Dále jsem ocenila možnost výběru ze široké škály volitelných předmětů, čímž nám studentům byla dána možnost užší specializace.“

Kateřina Veveričíková
absolventka oboru Obchodněprávní studia

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Obchodněprávní studia


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Průvodce studiem na Právnické fakultě MU: https://is.muni.cz/auth/elearning/warp?qurl=%2Fdo%2Flaw%2Fstud%2Fmgr%2F39503134%2FManual.qwarp

Předpisy týkající se studia: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/informace/predpisy/

Studijní plán:

http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/bakalarske-studium/studijni-plany/

Právnická fakulta MU:

http://www.law.muni.cz/content/cs/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info