Teorie a praxe trestního a správního procesu

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Teorie a praxe trestního a správního procesu poskytuje základní stupeň vysokoškolského vzdělání v oblastech veřejné správy a právní regulace jejích součástí, jejichž činnost souvisí s realizací trestního řízení, správního trestání, jakož i jiných správních a právních činností bezpečnostních složek v rámci rezortů ministerstev vnitra, obrany, spravedlnosti a celní správy. Absolvent tohoto oboru je schopen základní orientace v problematice práva a veřejné správy, jak je vyžaduje činnost kvalitního profesionála ve veřejné správě, a to zejména těch složek, jež jsou činné v trestním řízení, přestupkovém nebo jiném správně-deliktním řízení, a to včetně manažerských postů. Studiem získá systematické a ucelené poznatky o rámci právní regulace a o celém spektru klíčových právních odvětví. Tato východiska mu umožní prezentovat odborné a speciální znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy. Kombinace obecného teoreticko-právního vědomostního rámce a vysoce specializovaných znalostí z oblasti správy bezpečnosti, správy obrany, správy justice, finanční správy mu umožní i v budoucnu rychlou adaptaci na změněné ekonomické a právní podmínky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Orientovat se v základní problematice práva a veřejné správy.
  • Porozumět trestnímu a správnímu procesu, jeho zásadám, průběhu a rozhodovací činnosti.
  • Orientovat se v problematice souvisejících neprávních vědních disciplín.
  • Aplikovat získané kompetence v praxi v různých oblastech veřejné správy.

„Obor Teorie a praxe trestního a správního procesu jsem si vybrala zejména z důvodu možnosti následného uplatnění se ve veřejné správě. Vzhledem k široké nabídce předmětů získávám obecný znalostní přehled a vybraný obor mi umožňuje vzdělávat se podrobněji v těch předmětech, které mne zajímají. Ve výuce oceňuji především kvalifikaci, znalosti a vstřícnost profesorů právnické fakulty.“

Markéta Jelínková Markéta Jelínková
studentka oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu

Uplatnění absolventů

Absolvent získá kompetence uplatnitelné zejména u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Justiční stráže, Vězeňské služby, Vojenské policie, Celní správy, ale také BIS a jinde.

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

88 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

77 %

absolventů si našlo práci snadno

20 400 Kč

průměrný plat dva roky po absolvování

Petra Ledabylova

„Tento obor jsem si vybrala, protože jsem chtěla získat znalosti trestního práva, které bych mohla využít ve své práci. Kromě opravdu hodně podrobného seznámení s trestním právem hmotným i procesním mi studium umožnilo osvojit si základy práva finančního, obchodního, občanského a poměrně detailně i práva správního. V zaměstnání u Policie ČR navíc využiji také znalosti soudního lékařství nebo soudní psychiatrie a psychologie. Studium mi dalo obrovské množství informací a znalostí od opravdových kapacit ve svém oboru.“

Petra Ledabylova
absolventka oboru Teorie a praxe trestního a správního řízení

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Teorie a praxe trestního a správního procesu


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů 21. – 22. 4. 2018.

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.law.muni.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info