Laboratorní a měřicí technika

Popis oboru

Profesní bakalářský program Laboratorní a měřicí technika je zaměřený na aplikované fyzikální disciplíny s možností specializace v oblastech astrofyziky a lékařské fyziky, s předpokladem přímého výstupu absolventů do praxe.

V současné době dochází k nasazení moderních, a tedy i drahých a sofistikovaných přístrojů prakticky do všech oborů lidské činnosti. V mnoha odvětvích se obsluhou těchto přístrojů zabývají často nejkvalifikovanější pracovníci, přestože to není vždy zapotřebí. Po překonání prvotních obtíží spojených s instalací nového a neznámého přístroje na pracovišti jde často o rutinní, i když vysoce kvalifikované využívání přístroje a jeho základní servis. Cílem tohoto oboru je tedy připravit absolventa, který bude obeznámen s principy činností a obsluhou širokého spektra přístrojů z mnoha oborů, a který bude připraven tyto znalosti využít i při obsluze přístrojů, s nimiž se setkává poprvé. Zvláštní důraz bude kladen na znalost práce s typickými přístroji z oborů fyzikálních, geologických a chemických věd. Navrhovaný studijní obor nabízí kvalitativně vyšší úroveň vzdělání než je pouhá rutinní obsluha přístrojů – pochopení principů činnosti přístroje a tedy jeho maximální využití, návrh nových, pro konkrétní problém přizpůsobených, měřících postupů, fundované rozhodování o možném upgradu přístrojů, apod.

Úspěšný absolvent je schopen

  • zvládnout základní poznatky z elektroniky, měřící techniky, mikrovlnné techniky, stopové analýzy prvků, analytických metod používaných v chemii, základy analýzy minerálů a hornin, pravidla pro sběr a statistické vyhodnocování vzorků;
  • ukázat přehled a praktické zkušenosti v použití diagnostických a analytických metod využívajících fyzikální principy a moderní přístrojovou techniku (elektronová mikroskopie, diagnostika povrchů, hmotnostní spektroskopie, laserové techniky, atd.).

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Díky fyzikálně-matematickému základu absolvovanému v rámci programu nezávisle na volbě oboru se absolvent může dobře uplatnit v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v laboratorních provozech a firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, apod. Jeho specializované zaměření jej však předurčuje k práci ve specializovaných diagnostických pracovištích využívajících moderní přístrojové techniky, ve státních zkušebních ústavech, v technologických výrobních procesech, apod. Absolvent se uplatní při obsluze přístrojů a jejich kvalifikované údržbě, při zpracování a interpretaci dat. Předpokládaná pracovní náplň absolventa pak bude zahrnovat odpovědnost za bezproblémový a ekonomický provoz několika sofistikovaných přístrojů na pracovišti.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Laboratorní a měřicí technika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z fyziky nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z fyziky

Oborové zkoušky
Fyzika

Přijímací zkouška z odborného testu proběhne 6. 5. 2017.

Test studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info