Finanční a pojistná matematika

Popis oboru

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru Finanční a pojistná matematika je výchova a příprava odborníků pro práci v pojišťovnictví a bankovnictví s širokým základem znalostí v matematice a s hlubšími znalostmi a dovednostmi v oblasti finanční matematiky, bankovnictví a pojišťovnictví. Hlavním cílem studia v tomto oboru je seznámení s aspekty jak abstraktních, tak praktických matematických modelů a analytických metod.

Koncepce studia v tomto oboru poskytuje studentům základní poznatky a dovednosti z mnoha oblastí matematiky s důrazem na aplikace zejména matematicko-statistických metod pro bankovnictví a pojišťovnictví. Kromě matematických předmětů studenti absolvují také vybrané předměty na Ekonomicko-správní fakultě. Teoretické předměty jsou doplněny praktickými předměty pro osvojení moderních metod matematického modelování v bankovnictví a pojišťovnictví, analýzy dat a jejich počítačové implementace.

Obor je určen zejména pro ty studenty, kteří mají solidní základy v matematice ze střední školy a mají zájem ji aplikovat při řešení praktických problémů, s nimiž se ve finanční a pojistné sféře běžně setkáváme.

Úspěšný absolvent je schopen

  • logického, analytického a abstraktního myšlení při řešení praktických problémů;
  • rozumí obecným teoretickým principům matematických metod;
  • dokáže aplikovat analytické a optimalizační metody při řešeních praktických úloh;
  • řešit úlohy v bankovnictví a pojišťovnictví a v praxi interpretovat výsledky;
  • počítačové implementace metod a práce s datovými soubory;
  • využít moderní matematický aparát pro výpočty v úlohách finanční a pojistné matematiky.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve finančních institucích - bankách, pojišťovnách, penzijních a investičních fondech, auditorských a konzultačních firmách, jako firemní finanční analytici a ve státní správě.

U větší části absolventů se předpokládá pokračování ve studiu v navazujícím magisterském oboru Finanční matematika.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Finanční a pojistná matematika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení
1331

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info