Modelování a výpočty

Popis oboru

V rychle se měnícím světě vyvstává potřeba lidí schopných orientace v matematických základech široké oblasti exaktních a společenských věd, kteří zároveň dovedou efektivně využívat výpočetní techniku. Neméně důležitá je schopnost komunikace přes hranice tradičně vymezených oborů. Modulárně vystavěné studium zahrnující matematiku, informatiku a konkrétní přírodní nebo společenskou vědu je odpovědí na tyto výzvy doby. Obor Modelování a výpočty je spojujícím článkem mezi matematikou, informačními technologiemi a dalšími vědními obory. Je to rychle rozvíjející se multidisciplinární oblast s vazbami na přírodní, ekonomické a technické vědy.

Cílem studia je poskytnout studentům reálné vzdělání se zaměřením na aplikovanou matematiku a připravit je na studium navazujících oborů magisterského studia.

Úspěšný absolvent je schopen

  • prokázat rozvinuté matematické myšlení orientované i na jiné obory exaktních a společenských věd;
  • dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky;
  • využívat moderní výpočetní techniky.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů výzkumu a praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech zpracování hromadných dat a na jejich analýze. Předpokládá se uplatnění v institucích interdisciplinárního charakteru.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Modelování a výpočty


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Informace o studijním oboru jsou zveřejněny na

internetových stránkách Ústavu matematiky a statistiky (www.math.muni.cz) v sekci "Pro studenty".

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info