Ekonomie

Popis oboru

Bakalářský obor Ekonomie nabízí svým studentům znalosti z oblastí ekonomické teorie v kontextu jejího vývoje, alternativních podob a podstaty její argumentace v kombinaci s osvojením si základů univerzálních kvantitativních nástrojů a technik využívaných jak v ekonomii, tak i v dalších vědních disciplínách. Posluchači bakalářského oboru se postupně seznamují se základy z oblasti mikroekonomie, makroekonomie a dějin ekonomických teorií. Mohou se rovněž hlouběji profilovat v oblastech aplikované matematiky, statistiky a ekonometrického modelování. Cílem je připravit odborníky schopné samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické problémy, odborníky disponující schopností analytického myšlení, opírající se o zvládnutí postupů teoretické ekonomie a rozumějící relevantnosti a limitům jejich použití.

Ve dvouoborových kombinacích je akcentována synergická stránka dané oborové kombinace.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat hlavní teoretické koncepty z oblasti ekonomie a porozumět obsahu současných odborných textů z oblasti moderní ekonomie;
  • aplikovat teoretické poznatky na řešení konkrétních ekonomických případových studií zahrnujících i konstrukci formálních modelů;
  • komentovat a interpretovat současný ekonomický vývoj v kontextu moderních ekonomických teorií, a to případně i s využitím vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
  • analyticky identifikovat skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
  • vytvořit odborný text na téma ekonomických a hospodářsko-politických problémů, ve kterém je schopen fundovaně obhájit své názory na základě vlastní kvantitativní analýzy empirických dat.

„Vždy jsem chtěl studovat společenské vědy jako celek. Kromě filozofie a práva jsem si proto vybral i ekonomii kvůli fenomenalitě předmětu jejího zkoumání, lidského jednání. ESF MU v současné době poskytuje velmi moderní intelektuální prostředí. Probíhají zde např. dobrovolné interdisciplinární semináře, které se vyplatí navštívit.

Další výhodou jsou zahraniční studijní pobyty, na které lze čerpat z řady stipendií pro úhradu nákladů pobytu. Já pojedu letos v létě na dva týdny do Bruselu a Vídně, kde budeme řešit s představiteli EU aktuální otázky Brexitu.“

Miroslav Kantek Miroslav Kantek

Uplatnění absolventů

Hlubší osvojení ekonomického způsobu myšlení a univerzálnost vyučovaných základů kvantitativních metod otevírá absolventům brány nejen do světa ekonomie, ale i do světa financí, podnikové ekonomie nebo aplikované hospodářské politiky. Svou specializaci mohou posluchači bakalářského oboru dále profilovat v rámci adekvátní volby tématu bakalářské práce a školitele. Absolvent oboru je připraven pro velmi dobré uplatnění zejména v rámci navazujícího magisterského studia doma i v zahraničí. Specifické znalosti a analytické dovednosti předurčují absolventy oboru k jednoduššímu uplatnění v analytických odděleních komerčních bank, analytických a poradenských firmách, státních a mezinárodních organizacích. Zde se absolventi oboru mohou podílet na práci s kvantitativními modely pro finanční a makroekonomickou predikci, testování dopadů alternativních strategií a scénářů a tvorbě jednodušších finančních a makroekonomických analýz.

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Jakub Kondek

„Na odbore Ekonomie ma priťahovalo najteoretickejšie zameranie a zároveň prístup k matematike vyučovanej na fakulte informatiky. Zároveň je tu určitá sloboda vo výbere predmetov, a tak mi štúdium dalo dobrý základ vo viacerých odvetviach ekonomických vied. Vďaka odboru som sa stretol s predmetmi Dějiny ekonomických teorií, Základy teorie her, alebo Statistikou, ktoré považujem za klenoty fakulty. Štúdium ma inšpirovalo venovať sa ďalej ekonometrii/dátovej vede.“

Jakub Kondek
Humboldt-Universität zu Berlin

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ekonomie


Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Filozofická fakulta
Filozofie
Historie
Pedagogika
Fakulta sociálních studií
Politologie

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-ekonomie

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info