Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné fyzikální vzdělání, které je doplněno také o vzdělání matematické, buď jako součást druhého studovaného oboru, je-li tímto oborem matematika, nebo samostatnými matematickými disciplínami. Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství fyziky pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené fyzikální a matematické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

Úspěšný absolvent je schopen

  • se dobře orientovat v základních disciplínách obecné a teoretické fyziky;
  • formulovat fyzikální problém, analyzovat jej a řešit s využitím vhodného aproximativního modelu a matematického kalkulu;
  • bezpečně ovládat základní laboratorní metodiky a zpracování experimentálních dat;
  • využívat počítač pro tvorbu textových a datových dokumentů a pro práci s internetem;
  • se dobře orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie a je připraven ke studiu aplikovaných partií těchto disciplín v navazujícím magisterském studiu;
  • získané poznatky srozumitelně, uspořádaně a kultivovaně formulovat i na úrovni přístupné neodborníkům.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Kromě připravenosti pokračovat v magisterském studiu, k níž je směrován primárně, se absolvent dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v institucích využívajících informatiky, po krátké praxi i v laboratorních a měřicích provozech. Přestože není plně kvalifikován jako učitel, je jeho vzdělání dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, může se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Fyzika se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Viz studijní katalog: http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info