Klasická archeologie

Popis oboru

První stupeň studia oboru Klasická archeologie je zacílen na získání základních znalostí, které jsou nezbytným předpokladem k pochopení a studiu kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických struktur a materiální kultury dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma.

Odborné předměty jsou primárně zaměřeny na archeologii, s důrazem na materiální, stavební a uměleckou kulturu antických civilizací.

Nedílnou součástí studia je podpora praktických zkušeností nejen při terénních prospekcích a archeologických výzkumech, ale i při následném laboratorním zpracování, dokumentaci a vědeckém vyhodnocení výsledků.

Jedinečná je možnost terénní praxe studentů na výzkumech v oblastech přímého působení antických kultur, aktuálně na Krétě (lokality Oxa – Kalos Lakkos, Priniatikos Pyrgos) nebo na unikátní římské lokalitě na Mušově.

Mezinárodní vazby a spolupráce jsou podporovány nejen participací studentů na zahraničních výzkumech a vědeckými aktivitami pracoviště, ale i pravidelnými přednáškami zahraničních specialistů. Dále je doporučeno, aby studenti absolvovali studijní pobyt v zahraničí.

Studium je specifické svým výrazným mezioborovým přesahem, vedle odborných předmětů studenti získají základní orientaci v latinském a starořeckém jazyce, antické literatuře, dějinách starověku, reáliích a mytologii obou kultur.

Úspěšný absolvent je schopen

  • dobře se orientovat v problematice klasické archeologie ve všech jejích základních aspektech (hmotná kultura, dějiny, reálie, topografie, umění, stavitelství, náboženství a základní jazyky starověkých kultur antického světa);
  • vysvětlit a popsat souvislosti kulturně-historického vývoje, společensko-ekonomických vztahů a významu dvou hlavních kultur antického světa – Řecka a Říma;
  • aplikovat a efektivně uplatnit teoretické i praktické znalosti základních archeologických metod a postupů při výzkumu a jeho vyhodnocení;
  • zvládnout práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, výpočetní technikou a vybranými přístroji (technické a laboratorní vybavení nezbytné pro archeologický výzkum);
  • prezentovat výsledky vlastní odborné činnosti (referáty, postery, diskuze aj.) a psát odborné texty.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Obor Klasická archeologie poskytuje komplexní archeologické, historické a jazykové vzdělání a praktickou přípravu pro práci na archeologických výzkumech, v muzeích a dalších vědeckých, kulturních a památkových institucích. Toto vzdělání je využitelné v řadě dalších profesí, např. v cestovním ruchu, žurnalistice, publicistice, v redakcích, edukačních a kulturních centrech etc.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Klasická archeologie


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z oboru historie; vybraných témat z Teorie kultury (např. výtvarné umění) nebo Filozofie (např. religionistika). K definitivnímu rozhodnutí je třeba předložit studentskou práci za účelem posouzení vhodnosti tématu pro daný obor. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/waok

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info