Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost je koncipován jako dvouoborové studium a je přizpůsoben systému dvouoborových studijních kombinací uskutečňovaných v rámci mezifakultních studií na Masarykově univerzitě. Zájemci o tento studijní obor si jej zapisují v kombinaci se studijním oborem Veřejná ekonomika a správa, který je součástí studijního programu Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni jsou studenti na Pedagogické fakultě připravováni v rámci studijního programu Filologie. Cílem bakalářského stupně studia je připravit absolventa pro práci v hospodářsko-administrativní oblasti po stránce jazykové, odborné, komunikační i obecně kulturní.

Takto strukturované studium systematicky doplňuje komplementární vzdělávací systém celé univerzity a mimo to vytváří řadu studijních výhod, zejména:

  • modulovost (studijní programy a obory jsou složeny z předmětových modulů – lingvistický, kulturně historický a geografický, komunikačně praktický a odborně praktický);
  • systémovost (organické optimalizované propojení předmětů v modulu a celých modulů);
  • variabilitu (rozšíření nabídky studijních předmětů, modulů, možnost volby a změny oborů, specializací atd.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat francouzský jazyk na úrovni C2 podle SERRJ v receptivních řečových dovednostech a C1 v produktivních (komunikační kompetence);
  • kategorizovat základní teoretické znalosti a dále aplikovat praktické dovednosti z oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a slovní zásoby (lingvistická kompetence);
  • interpretovat nejdůležitější historické události a kontext, v němž se dále rozvíjejí literární směry francouzské literatury v rámci širšího dobového historického a kulturního kontextu (kulturně-historická kompetence);
  • porovnat vlastní kulturu a historický kontext s vývojem společnosti a kultury frankofonní a zvolit strategie vhodné ke kontaktu s představiteli této kultury (interkulturní kompetence);
  • rozvíjet a prohlubovat výše uvedené kompetence v rámci specializovaných disciplín v magisterském studiu;
  • reflektovat vývoj oboru a reagovat na aktuální změny ve společnosti a ekonomice;
  • integrovat svůj rozvoj do oblasti státní správy, privátního podnikatelského sektoru, či mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce.

„Při výběru oboru na vysoké škole hrál jistou roli francouzský jazyk, jelikož jsem absolvovala francouzské gymnázium a chtěla jsem se i nadále v jazyce rozvíjet. Hledala jsem ale studium, které by mi poskytovalo větší spektrum možností, proto jsem volila právě kombinaci francouzského jazyka a hospodářské politiky. Tento dvouobor seznamuje blíže s francouzskou kulturou, historií a samotným jazykem jako takovým a zároveň přináší ekonomické znalosti, které jsou v dnešní době velmi užitečné. V průběhu studia jsem se setkala s kvalitními profesory, kteří mi nabídli to nejlepší z oboru a nasbírala jsem spoustu cenných informací a zkušeností, díky kterým jsem se posunula zase o kus dále.“

Julie Habartová Julie Habartová
studentka oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Uplatnění absolventů

Toto studium nevytváří přímé oprávnění k výkonu konkrétního regulovaného povolání dle příslušného zákona. Absolventi studia se mohou profesně uplatnit jako odborní jazykoví referenti se znalostmi odborné komunikace v cizím jazyce, a to zejména v oblastech státní správy či privátního podnikatelského sektoru. Kombinace obou oborů dá studentům solidní základ a přehled jak v teoretické a aplikované ekonomii, tak v odborné hospodářské a administrativní francouzštině a umožní jim dlouhodobě využívat a rozvíjet své znalosti v podmínkách pracovního trhu. Jazykové a odborné schopnosti absolventů v oblasti hospodářsko-administrativní, interpersonální a komunikační představují také výraznou příležitost pro jejich uplatnění v mezinárodních institucích. Svým profilem mohou přispět ke kultivaci a rozvoji mezinárodní hospodářské a administrativní spolupráce.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Anna Slováková

„Vždycky mě bavily jazyky a matematika, když jsem se tedy dozvěděla o kombinaci studia ekonomie a francouzštiny, věděla jsem, že tohle je něco pro mě. Líbí se mi zapojení rodilých francouzských učitelů do výuky, člověk pak získá zase jiný pohled na věc. Při studiu jsem také ocenila komorní prostředí tohoto oboru, všichni jsme se znali i navzájem s profesory. Vytvořilo se takové skoro až rodinné prostředí, ve kterém se dobře studovalo.“

Anna Slováková
absolventka oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost


Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Uchazeči o studium dále vykonají oborový písemný test z francouzského jazyka.

Písemná přijímací zkouška formou testu s výběrem odpovědí (50 otázek) prověří nejdůležitější gramatické a lexikální jevy v rozsahu učiva na středních školách, čtení s porozuměním a znalosti reálií frankofonních zemí.

Oborové zkoušky
Francouzský jazyk (test)

Test se bude konat v den konání TSP. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info