Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Základním cílem studijního oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání je příprava odborníka v oblasti ruského jazyka, literatury, dějin, reálií Ruska a základů oborové didaktiky se zaměřením na edukační činnost a vzdělávání tam, kde není vyžadována plná učitelská kvalifikace. Vyučování probíhá převážně v ruském jazyce.

Výuka v případě kombinované formy bakalářského studia kombinuje prezenční a distanční formy studia, tj. výuka probíhá prostřednictvím výukových bloků, konzultací a také samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je podpořena řadou studijních opor v elektronické podobě pro samostatnou práci studentů a distanční formu studia.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat mluvený i psaný jazyk na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
  • používat základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti fonetiky a fonologie, pravopisu, morfologie, lexikologie, slovní zásoby, syntaxe a stylistiky ruštiny;
  • dále rozvíjet své znalosti z oblastí ruských dějin, reálií a ruské kultury, je schopen na nich stavět své aktuální názory a srovnávat je s domácím a světovým vývojem;
  • chápat kulturní zvláštnosti a akceptovat je ve vzájemném kontaktu;
  • zasadit do širšího kontextu evropské a světové literatury znalosti z oblasti ruské literatury;
  • využívat kombinace různých metod a forem vyučování, včetně moderních postupů a moderních informačních technologií;
  • aplikovat ve výuce ruského jazyka základní specifika práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

„S ruštinou jsem chtěla pokračovat i po gymnáziu, navíc jsem věděla, že chci být učitelkou, a tak volba byla jasná. Navzdory podobnosti ruštiny a češtiny je studium poměrně náročné, zvlášť v kombinaci s jiným oborem, ale dá se zvládnout. Vyplatí se zapisovat si volitelné předměty a nenechávat věci na poslední chvíli.“

Lucie Moravčíková Lucie Moravčíková
studentka oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému studiu ruského jazyka a literatury.

Absolvent může pracovat jako asistent pedagoga, také se může uplatnit jako jazykový lektor v centrech volného času, na letních táborech s výukou jazyků, dále jako jazykový animátor v mateřských školách, jako pomocník učitele či jako pracovník ve školní družině a zájmových kroužcích. Může se též uplatnit jako instruktor v nespecializované výuce dospělých (např. ve firemních kurzech).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Michaela Boháčová

„Už od základní školy jsem věděla, že chci jít studovat ruštinu. Jsem ráda, že jsem si vybrala naši fakultu, i když je zde ve zkouškovém trochu náročnější zvládat školu a zároveň se stíhat věnovat všem lidem a zájmům, které máte rádi. Během semestru se ale obojí dá skloubit, protože rozvrh je zde volnější. Myslím si, že po absolvování Bc. studia jsem na tom jazykově dobře a zvládla bych se bez větších problémů domluvit. Další věc, která je na katedře dobrá, je to, že můžeme během studia vycestovat do zahraničí na půl roku, nebo třeba jen na týden.“

Michaela Boháčová
absolventka oboru Ruština se zaměřením na vzdělávání

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Webové stránky katedry: http://katedry.ped.muni.cz/rustina.

Katedra na Facebooku: https://www.facebook.com/rustinapdfmu/.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info